реклама

Пазарната ни?а на туризма обхваща повече от 4 500 хотела и над 13 000 заведения, които изразходват ежегодно над 2 млрд. лева за храни, напитки, консумативи, реновиране, преоборудване и ново строителство. Бурното развитие на отрасъла е предпоставка за все повече фирми да насочат своето внимание към тази сфера.

Списание Хотели&Ресторанти&Заведения предоставя възможност за бързо достигане до пазарния сегмент не само на съществуващите, но и на новостроящите се хотели и ресторанти в цялата страна. За това спомага и системата на разпространение на списанието, която се базира на следните канали:

Показателен за ефективността от реклама в списанието е както броят на рекламодателите, така и повтаряемостта на рекламиране за 32% от тях.

Рекламните карета в списанието са с фиксирана големина, която се получават чрез групиране на минималния рекламен модул с размери 62/82 мм и отстоянията от 5 мм между всеки два съседни модула.

Готови рекламни карета се предоставят на файл в един от следните формати: EPS, TIFF, PDF, PSD
Всички ?рифтове следва да са конвертирани в криви. Резолюция - 300 dpi. Цветови модел - CMYK.

Специална цена се предлага за представянето на нови изделия, продукти и услуги под формата на образователна проблемна статия от рекламодателя. Практиката показва, че подобни PR-материали се възприемат изключително добре и имат много добра рекламна ефективност. Представянето подлежи на редактиране и не може да съдържа пряка реклама – тя се оформя като рекламно каре с размер на 1/3 страница (три рекламни модула) по вертикала, което не се заплаща и се помества около статията по дължина на цяла страница.

Рекламните карета се разполагат в разделите и рубриките за които се отнасят, като целостраничните реклами са на дясна страница, когато подредбата го допуска.

Обрязаният формат на списанието е 215/285 мм.

Приемането на реклами за текущия брой приключва в края на втория месец на всяко тримесечие.

Фирмени притурки се влагат в целия тираж на изданието.

За рекламно участие в три последователни броя се ползва отстъпка от 10%, като рекламните карета могат да бъдат и с различна големина.

Цените за включване на фирмен банер в този сайт възлизат на и се отнасят за периода между два последователни броя, когато се обновява съдържанието на сайта.

За заявяване на рекламно участие използвайте заявката-договор.

Отстъпка за рекламни агенции – 20% без право на отстъпка за брой публикации.

базиран на Website Baker