брой 9

Конкуренцията сред хотелите с апартаменти се засилва

Хотелите, предлагащи само апартаменти, са предназначени обикновено за гости с по-продължителен престой – често става въпрос за ?ест или повече седмици престой, като специализацията на тези хотели осигурява на гостите не само възможност да осъществяват бизнеса си от своите хотелски стаи, но и условия, създаващи чувството на дома?ен уют. Раз?иряването на тази пазарна ни?а доведе и до засилване на конкуренцията между тези хотелски обекти, което обуславя необходимостта от по-прецизен анализ на потребностите на техните клиенти. Поради липса на подобни проучвания у нас са представени резултатите от едно изследването на потребностите на клиентите на апартаментски хотели, осъществено през 2003 година в Англия. То изведе на преден план някои изисквания, които са от съществено значение за дизайна не само при ново стоителството, но и при модернизация на съществуващи хотели от този вид.

Предизвикайте ва?ия дизайнерски екип

Наемането на дизайнер има за резултат не само по-добри ре?ения, създадени от професионалист, но и по-голяма бързина и по-ниска цена на цялостното обзавеждане или модернизация. Дизанерът е този, който не само ще осъществи по-добре идеите на собственика, но и ще осигури по-ефективно тяхната реализация с минимални средства и на професионално равнище.

За реализацията на конкретен туристически обект може да съществува огромен брой хипотетични дизайнерски ре?ения и въпреки това като резултат да не се получи верният отговор и дори да се стигне до гре?но ре?ение в резултат на ло?а комуникация между дизайнерския екип и собственика.. Отговорност на дизайнера е да получи достатъчна информация за плановете за развитието на бизнеса съобразно вижданията на собственика. Отговорност на собственика е да остане включен в процеса на проектиране и да оценява текущо ре?енията, представени от дизайнера.

Защо се купува ново ресторантско оборудване

Ресторантите са напълно зависими от своето оборудване - от фризерите до печките, от миялната ма?ина до ледогенератора - ефективността на кухнята, качеството на менюто и даже самочувствието на екипа са в огромна степен повлияни от вида и характера на кухненското оборудване. Съвременното ресторантско оборудване е с нарастваща сложност, с по-висока надеждност и удобство при ползване, което увеличава сигурността и гъвкавостта, намалява принудителните престои и осигурява по-голяма печалба. Тук може да се дискутира възможността да се закупи употребявано оборудване и началната финансова изгода изглежда обикновено много привлекателна. При ре?ението за купуване би следвало винаги да се вземат предвид много повече неща, отколкото началната цена.

Удоволствие с приятна температура

Удоволствието от консумацията на вина и спиртни напитки може значително да се пови?и или рязко да се намали в зависимост от температурата, при която се консумират. Производителите на вино добре знаят, че собствениците на заведения са много важни за представянето на техния продукт - ако в гастрономията виното се презентира по неподходящ начин, страда и имиджът на производителя. Затова е изключително важно, от една страна виното да е подходящо за ястията, които ще се консумират, а от друга - да бъде темперирано в съответствие с професионалните препоръки. Разгледани са не само подходящите температури за сервиране на различните видове вина и алкохолни напитки, но и условията за складовото им съхранение и транспортиране, които могат да повлияят съществено на качеството на продукта.

Готовите продукти подкрепят дейността на професионалната кухня

Употребата на готови продукти не означава непременно унищожаване на идентичността на съответната кухня. Точно обратното: интелигентно закупените готови продукти помагат на главния готвач да ръководи лично професионалната дейност на своите помощници. Готовите продукти облекчават работата във всеки един момент. Типичен пример е класическото пюре от спанак. При приготвянето на сосове също се използват консерви, като по този начин качеството и цената се запазват едни и същи през цялата година. Същото се отнася и за готов продукт като доматеното пюре, което вече никой не прави сам. Строго погледнато и хлябът е готов продукт.

Колкото едно предприятие е по-голямо, толкова е икономически по-изгодно да се използват готови и полуготови храни. Когато се говори за употребата на готови продукти някои готвачи виждат в тях заплаха за професията, докато други предоставят цялото си снабдяване на съответни фирми с оглед минимизиране на работата в кухната. Затова е чудно защо не се избира средният път? Всеки, който използва интелигентно готови продукти, може да спечели повече време за направата на блюда, изискващи специално умение и майсторство.

Половин ча?а студено кафе

Почти никой не си оставя последната глътка кафе преди да си тръгне от заведението и поради това е жизнено важно кафето да има чудесен вкус както горещо и топло, така и студено. В статията са посочени правилата, които следва да се спазват, за да има кафето винаги отличен вкус. Към тях спадат и следните изисквания:

Маркетинг чрез деца в хотелиерството

Призната сила в продажбите за деца чрез техните родители е ваденето на ду?ата. Семейните хотели, предлагащи телевизионния канал за рисувани филми Сartoon Network в телевизионната си мрежа, вероятно приемат присърце използуването на този приом. За това говори фактът, че анимационните герои на Сartoon Network присъстват върху плакатите, картите-ключове, бро?урите и проспектите на много от тези хотели. Родителите искат да знаят не само, че хотелът осигурява добронамерена среда за семейството, но и че може да предложи нещо по-специално на децата им. Проблемът на маркетинга чрез децата може да се възприема от някои като изнудване на родителите. Наистина ваденето на ду?ата е хитър способ, на който малко родители биха устояли. Забързаните в своето ежедневие родители рядко се замислят за потребностите на своето дете – още повече в един голям хотел, затворено в скучната хотелска стая. Затова някои семейни хотели, освен различните детски телевизионни канали и видеофилми отиват по-далеч и инсталират интерактивни игрални конзоли в хотелските стаи, свързани с телевизора.

Съвети за предпазване от пожар в ресторанта

Една от най-важните стъпки за предпазване от пожар е превантивната защита. Разгледани са необходимите профилактики на електрическите и газовите уреди и инсталации. Специално внимание следва да се отдели и на обучението на персонала за предпазване от пожар. Дискутирана е необходимостта от застраховка за пожар и се дават съвети за евентуалните действия в случай на такъв в ресторанта.

Компютърни технологии в ресторанта

От POS-терминални системи и софтуер за управление на цялостния процес, към безжични слу?алки и портативни радиотерминали - новите технологии станаха фундаментални за ресторантската индустрия. През годините много ресторантьори се опитваха да пренебрегват атаката на новите технологии и тяхното въздействие върху туристическата индустрията. Някои мислеха, че студената, безлична природа на технологията е в противовес с гостоприемството, предлагано от индустрията. Други бяха просто заети с ежедневната работа в своите ресторанти, за да отделят време за изследване на новите технологии или да заделят капитал за покупка на оборудване. Според последните изследвания обаче, значителна част от ресторантите в индустриално развитите държави използуват вече компютърни технологии.

Ресторантите за бързо хранене се автоматизират най-рано и опитът от тяхната експлоатация започва да се пренася към по-сложните системи. Днес компютърната технология е станала фундаментална за ресторантите и туристическата индустрия и движението към по-сложните компютърни системи става логично и печелив?о. Няма значение какъв е размерът на ресторанта - малък независим или голяма верига – реално никой не можете да се конкурира, без да инвестира в съвременна технология.

Водоустойчиви телевизори за хотелските бани

Водоустойчивите телевизори, навлизащи във висококатегорийните хотели на САЩ и Европа, придават ново значение на гледането на телевизия, която става достъпна вече и в банята. Новите модели телевизори заместват досадата от слу?ането на телевизор през отворената врата на банята, без възможност за регулиране силата на звука, смяната на канала или дори изключването му. Това са напълно независими телевизори, които отговарят на последните предписания за водоустойчивост и безопасност. Способни да бъдат интегрирани с керамичните облицовки, те имат дебелина от 65 милиметра и могат лесно да бъдат монтирани в подходящи ни?и в стената, придавайки им вид на вградени в нея.

Какво искат клиентите?

Какво искат клиентите? Добра храна? Това е сигурно! Най-ниските цени? Може би. Най-просто е да се мисли, че клиентите се интересуват най-вече от цената, но на практика те искат повече, много повече. Ако се концентрирате единствено върху цената, ще изпуснете ?анса да обърнете внимание на другите интереси на клиентите, а те са твърде много. Разглеждат се различни аспекти на взаимоотно?енията, които следва да се изграждат с клиентите: начин на посрещане, готовност за обслужване, възможности за избор, полезни вну?ения, контакт с управителя и др.

базиран на Website Baker