брой 8

Критична големина на хотела

Представени са изводите, направени в изследване на Австрийската банка за хотелиерство и туризъм, относно големината на хотела, смятана за критична за бизнеса. Според резултатите хотели с големина от 45 до 90 легла са най-застра?ени от проблеми и фалити. Оказва се, че у нас в тази група попадат повече от 550 хотела.

Висок комфорт при намалени разходи

Климатизацията на туристическите обекти се смята вече за едно от основните удобства, предлагани от хотелиерите и ресторантьорите. ?зграждането на обща климатична инсталация в съществуващи сгради често се сблъсква с необходимостта от сериозни преустройства и реконструкции. Затова използването на сплит-системи за климатизация на отделни помещения е предпочитана форма за бърза климатизация без каквато и да е реконструкция и строителна дейност. Специално внимание е отделено на възможността за икономично отопление посреством климатик. Посочени са параметрите, влияещи на правилното оразмеряване, както и критериите за избор на подходящ уред. Обърнато е внимание на енергийната ефективност на климатиците, като важен показател за експлоатационните параметри на климатизация.

Хотелът през 21-и век

В началото на новото хилядолетие изискванията на гостите са насочени към персонализиране на тяхното пребиваване в хотела. Това налага хотелското пространство да изглежда, да работи и да се усеща колкото може повече като дом. Затова хотелите на новия век фокусират върху пространствата, които носят максимална удовлетвореност на гостите – хотелска стая, баня и СПА-възможности.

Съвременни тенденции в хотелския дизайн

Отмина времето на прекалено унифицираните хотелски мебели. Новост е свободното смесване и съчетаване на стилове. Няма вече две еднакви стаи, няма пространства, изглеждащи по един и същ начин. Целта е хотелът да добие вид на жилище, в което обзавеждането и акцентите да изглеждат така, като че ли са били колекционирани през целия живот, назависимо че са подбрани често от един каталог.

Еволюционна модернизация на хотела

Цялостната модернизация и обновяване на един хотел е скъпо начинание, изискващо много средства в сравително кратък период от време. Един нов подход си пробива път, при който текущите приходи се използват като източник за финансиране на частична модернизация и промени. При еволюционната модернизация дизайнерите трябва да извлекат максимална полза от обновителната програма на хотела с далеч по-малко средства.

Ефективен дизайн на кухненското оборудване

Често кухненското оборудване надхвърля 50% от стойността на съответното заведение. Освен това ефективният му дизайн е силно зависим от технологията на работа и от предлаганото меню. Това налага подборът на кухненско оборудване да следва определени правила, най-важните от които са анализът на менюто и правилната организация на технологичния процес. Обръща се внимание и на многоцелевото кухненско оборудване, което позволява с един уред да се ре?ават повече задачи.

Лоялен партньор на професионалистите в туризма

Представена е фирма Вестма ООД – оторизиран дистрибутор на професионално кухненско оборудване на Zanussi Professional, на професионално перално оборудване Electrolux Laundry Systes AB и на професионална почистваща техника Nilfisk-Advance A/S.

?скате да отворите кафе?

Статията е посветена на първите стъпки, които следва да направят бъдещите собственици на кафенета, ако искат да намалят очакващите ги проблеми. Обърнато е внимание на последователността на ре?енията, които следва да се вземат, както и на показателите за избора на подходяща кафе-ма?ина.

Завръщането на килима

Завръщането на модата за застилане на килими в туристическите обекти обуславя потребността от припомняне на техните качества. Специално се акцентира върху предимствата на вълната като предпочитан естествен материал за килими и подови покрития.

Спецификация на килима

Спецификацията не килима е дейност, предхождаща неговото закупуване. Подценяването на спецификацията може да стане причина за жалкия вид на килима само една-две години след закупуването му. Коментират се показатели като плътност на изтъкаване, тежест на преждата, избор на цветове, подходящо оразмеряване, както и условията на експлоатация.

Фитнес в хотела

?зследванията насочени към развитие на хотелските продукти за задоволяване на гостите недвусмислено очертават тенденцията на стремеж към здравословен живот. Все повече хора обръщат внимание на здравето си като на източник на тяхното благосъстояние. Това променя ценностната система и за много от пътуващите и почиващите наличието на фитнес-удобства става по-важно дори от добрия ресторант. Разгледани са различни възможности за изграждане на фотнес-зали и тяхното обзавеждане.

?збор на препарати и методи на почистване

Почистването е абсолютна необходимост и съществен елемент от всички етапи от процеса на производството на храни. Не е възможно изборът на почистващ продукт да се осъществи изолирано от метода, техниката и технологията на почистване. Затова е важно да се избере правилния режим на почистване, като се анализират различните фактори, влияещи върху този избор. Крайната цел е осигуряването на здравословна среда за производството на храни, която да намали до минимум риска от заразяване.

Сувенирната реклама на заведението – малките неща, които си струват!

Специализираните рекламни продукти за заведенията се приемат със задоволство от гостите и представляват ефективен инструмент за спечелване на постоянна клиентела. Те напомнят за предпочетеното от клиента заведение и спомагат да се запомни името му. Важни елементи от сувенирната реклама на всяко заведение са изборът на сувенир, неговото качество, неговото надписване и начина на разпространение.

Контрол на кражбите от служителите

Слабостите в контрола и отчета са сред основните причини за наличието на кражби от страна на служителите в туристическите обекти. Специално внимание е отделено на заведенията за хранене, където изку?енията на служителите са най-големи.

Работното време в ресторанта

Работното време на ресторанта е един от важните пазарни инструменти за ефективно влияние върху пазарната ни?а. Правилното му определяне трябва да съответства на потребностите на потенциалните клиенти и да постига високо и сравнително постоянно ниво на посещаемост през работния ден. При определяне на работното време възникват и съпътстващи проблеми със закъснелите клиенти и с разпокъсване работата по време на голяма част от персонала. Добрата вътре?на организация трябва да даде отговор на всички възникващи въпроси и не само да съхрани, но и дори да увеличи клиентите на заведението.

базиран на Website Baker