брой 7

Автоматичните врати в сферата на турима

Автоматични врати са изключително удобни, когато се касае за преминаващи през тях хора, чиито ръце са ангажирани с куфари, сакове, багаж, транспортни колички, посуда, храна и напитки за сервиране. Типични представители на сгради, съоръжавани с автоматични врати, са многозвездните хотели и ресторанти.

Разгледани са изискванията към автоматичните врати като изолационен ефект срещу вън?ния ?ум, съхраняване микроклимата, пожароустойчивост, удароустойчивост, пропусквателна възможност, интегриране в системите на сградна автоматика и др. Дадени са препоръки за сравнение офертите на различни фирми.

Елементи от успе?ния дизайн на ресторанта

Едно от важните средства за увеличение оборота на заведението е дизайнът на екстериора и интериора, който трябва да привлича и забавлява гостите. Към критичните елементи за успе?ния дизайн на ресторанта се причисляват изучаване на потребителското търсене, демографската характеристика на района, анализа на конкурентите, оценка на съвременните тенденциите в дизайна, както и подбора и съвместната работа с подходящ дизайнер. Не трябва да се игнорирт и опита и съветите на собствения персонал, които се базират на реалния практическия опит.

Гостите искат да спят както у дома си

Фактът, че почти всеки трети човек в света страда периодично или хронично от безсъние или смущения в съня, не е основание за хотелиера да не обръща внимание на оплакванията на своите гости. Високи и ниски, тънки и дебели, млади и възрастни, мъже, жени и деца от различни съсловия и националности, с разнообразни хигиенни навици и култура, гостите на хотела искат да се наспят добре и това е от най-голямо значение за тях. Средно между 60 и 200 различни хора пренощуват ежегодно върху едно хотелско легло, като качеството на матрака определя дали мускулите, гръбнакът и ставите ще се отпуснат и доколко комфортно човек ще пренощува. Разгледани са основните типове матраци за хотелски легла и техните предимства и недостатъци. Дадени са съвети при избора и покупката на хотелски матраци. Препоръчва се пълна смяна на матраците в хотела на период от 8 до 12 години максимум, като освен това матраците следва да се почистват основно един или два пъти годи?но.

RATIONAL предизвика фурор в професионалната кухня

В интервю на д-р Бла?ке – изпълнителен директор на RATIONAL, се представя новото революционно поколение конвектомати на немската фирма. Те разпознават не само вида на ястията – месо, риба, сладки?и и т.н., но и размера му и съобразно с това това активират подходящата технология за неговото изпичане. В основата на успеха е стратегията на RATIONAL да се концентрира само върху една целева ни?а, което го отличава от всички останали конкуренти в бран?а. Фирмата констатира абсурдната ситуация клиентите й да заплащат 100% от всички функции на закупуваните от нея конвектомати, но да използват само 20%. Затова се насочва да освободи готвача от задължението да мисли за градуси, за време на печене, за влажност, за скорост на циркулация на въздуха и да насочи неговите умения към постиагне на изключително качество. Така RATIONAL следва духа на времето - да прави нещата по-лесни, а не да ги усложнява.

FREEZE`N`GO – световната новост

Постоянно растящите експлоатационни разходи принуждават ресторантьорите да търсят резерви в намалението на персонала, което в крайна сметка вло?ава социалния климат и качеството. Новият метод freeze “n” go (cook&chill) дава възможност да се приготвят по-добри и по-качествени ястия и то на възможно най-ниски цени. Той се базира на ползване на: ?оков замразител Frigo Jet, съдове Green Vac, вакуумна помпа, Hold-O-mat. Основният уред в тази система е Frigo Jet, който представлява ?оков замразител от вис?а класа. Green Vac e система от съдове за вакуумиране и съхранение на хранителни продукти и готови ястия. Към тях следва да има вакумна помпа, която да ги обезвъзду?ава след запълването им с продукти или ястия. Hold-O-mat e прецизен уред за поддържане температурата на ястията при определена влажност. Самият производствен процес при метода freeze`n`go протича по следния начин: прясно приготвените и подправени зеленчуци или изпеченото (в конвектомат) месо, поставени в горещо състояние в покрити съдове Green Vac се охлаждат ?оково за запазване на влажността, сокът и витамините. Преди да се образуват ледените кристали при температура около +2 С се осъществява вакумирането в гастрономическия съд. Храните се запазват в прясно състояние и нормален хладилник до 10 дни! Тайната на този резултат се крие в предотвратяване развитието на микроорганизми в готовата храна, обработена по посочения начин.

Качество на измиване в миялната ма?ина

Към най-важните предпоставки за успех в гастрономията спада блестящата и безупречна от хигиенна гледна точка посуда. Това се получава в резултат на измиване с професионална миялна ма?ина. Домакинските миялни ма?ини не се използват в гастрономията - процесът в тях продължава между 45 и 60 минути и използват твърде много вода (до 20 л). С модерните професионални миялни ма?ини се получава блестящ хигиенен резултат за броени минути и при минимално потребление на вода и препарат. Разгледани са принципите на работа на съвременните миялни ма?ини и са дадени препоръки при тяхното закупуване.

Разваляне на продуктите и храните

Значителна част от загубите в ресторантьорството се генерират от развалени продукти и храни. Строгите санитарни норми и опасността от масови отравяния, хранителни разстройства или дори вло?аване вкуса на приготвяните ястия принуждава ресторантьорите да отделят специално внимание на качеството на изходните продукти - от тяхното закупуване до влагането им в съответните ястия. ?злагат се някои практически съвети за всеки от етапите, през които минават продуктите до тяхната крайна преработка: закупуване, получаване, складово съхранение, употреба. Независимо от полаганите усилия е възможно да се стигне до разваляне на продукти и храни, при което влиза в сила класическото правило в ресторантьорството: когато се съмнява? - изхвърли го!

Дилемата дома?ни любимци за хотелиера и ресторантьора

Учудващо е колко много хора, отглеждащи дома?ни любимци, планират своите почивки, отпуски и пътувания, съобразявайки се с тях. Оказва се, че пазарният сегмент на собствениците на дома?ни любимци е достатъчно перспективен, което насочва все повече хотелиери и ресторантьори в цял свят, а напоследък и у нас, да предлагат гостоприемство и удобства за придружаващите гостите животни - един голям потенциал за нарастване на приходите.

По приблизителни оценки, направени на основа на обявените услуги в националния хотелски сайт www.hotels-bg.com, около 19% от представените в него 3200 хотелски обекта приемат да настаняват клиенти, придружени от своите любимци. Много високоразрядни хотели по света предлагат вече луксозни пакети за престой с дома?ен любимец - има всички основания да се очаква, че любовта към дома?ните любимци ще се разгърне в печелив? бум на бизнеса от пътуванията и почивките с тях. В конкуренцията за спечелване на пазарния сегмент на пътуващите със своите дома?ни любимци, съдържателите на хотели и ресторанти продължават да търсят нови форми и удобства за привличане на посетители - от съдовете за хранене и вода, през специалните помещения за престоя или удобства в хотелската стая, до продажбата на готови храни за животни или специални порции от ресторанта, както и салоните за красота на дома?ни любимци или услуги на ветринарен лекар на повикване.

Оформление на печелив?о меню

Менюто, което не предизвиква продажба, е като супер-кола без двигател: красиво за гледане, но неефективно да заинтересова клиента за по-голяма консумация или по-висока сметка. Практиката показва, че менюто е най-добрият вътре?ен пазарен инструмент, влияещ върху обема на продажбите – със сигурност се преглежда от всички гости на ресторанта. Дори и отлично съставено, едно меню не може да изпълни своето основно предназначение, ако не е добре оформено – да продава, а не само да информира. Професионалното оформление на едно меню предполага дейности като планиране и дизайн, графично оформление, подготовка на снимков материал, избор на корица, избор на хартия, оценка на необходимите количества, технология на отпечатване и поддържане на менюто в периода на неговото използване. Преценяват се възможностите и начините за частични корекции на цени, добавяне или извеждане на отделни позиции, честотата на ползване, респ. продължителността на употреба на менюто и други фактори, влияещи върху оформлението.

За ценообразуването в туризма

Схващането, че в ресторанта и хотела гостът по принцип предпочита ниските цени пред по-високите е принципно погре?но. В ресторантьорството правилото е, че за задоволяването на различни свои потребности, посетителят е готов да плати различно високи цени. В хотелиерството пътуващите по бизнес едва ли ще търсят къде да пренощуват на основа на цената на стаята. Точно обратното - ще търсят повече комфорт, тъй като разноските им се покриват служебно. Цените трябва да отговарят на качеството на преживяванията на госта, т.е. цените трябва да отговарят на представите, които гостът има преди, по време и след престоя в туристическия обект. Разгледани са трите основни принципа за ценообразуване в туризма: пазарни цени, цени на база на сравнение с конкуренцията и цени на основа на разходите. Дават се предимства и недостатъци на всеки вид ценообразуване.

Прането може да гори като купа сено

При су?енето с валяк или в су?илня прането са загрява силно и много често се нарежда на купчина. Пови?ената температура, заедно с голямата контактна площ, благоприятства окисляването на частиците от мазнини, останали в изпраните кърпи за почистване на аспиратори, фритюрници и тигани. При химическата реакция се отделя допълнителна топлина, както при обикновеното горене, но по-бавно и в началото по-незабележимо. Това състояние може да продължи до 12 часа, докато се достигне температура на запалване. По този начин може да се случи в помещението за бельото посред нощ да избухнат пламъци. За да се избегнат такива пожари, трябва да се намери ре?ение как дефинитивно да се елиминира една от горепосочените предпоставки.

Конферентната техника в хотела – лукс или необходимост?

Конгресният туризъм търпи бурно развитие и достига до по-малките градове и курорти, като засяга хотелите от среден клас, където също могат да се организират прояви с регионално или фирмено значение, чиито брой и честота на провеждане са несравнимо по-големи в сравнение с големите конгресни мероприятия. Това мотивира много хотелиери да обърнат поглед към тази пазарна ни?а, която често се оказва добре печелив?а. Такива хотели използват гъвкаво наличните си помещения за различни цели, в зависимост от потребностите към момента - като заседателни зали, място за работни групи, за организация на модни ревюта, за провеждане на фирмени празници или за други цели. Това обстоятелство поставя специфични изисквания към оборудването им с подходяща професионална конферентна техника - абсолютно необходима, за да могат да се демонстрират по перфектен начин идеи, продукти и услуги пред всички присъстващи на проявата. Всички клиенти на конгресни прояви очакват хотелът да им предостави на разположение необходимите технически средства, създаващи благоприятна среда за работа: мултимедия, диапроектори, ?райбпроектори, електронни дъски, флипчарт или бели дъски, прожекционни екрани, средства за компютърна обработка, разпечатване, размножаване и подвързване на документи, връзка с интернет, получаване и изпращане на факсове или електронна поща и т.н. Към презентационната техника се включват и плазмените екрани на мястото на обикновените телевизори, интерактивна на мястото на обикновената бяла дъска, мултифункционално дистанционно обслужване на осветлението на конферентите зали вместо човека, гасящ и палещ осветлението. При всички случаи, въпросът за избора на конферентна техника в хотела е въпрос на добър маркетинг. В хода на оценка на очакваните ефекти следва да се вземат предвид и вторичните ползи от допълнителното натоварване на легловата база, приходите от хранене, кафе-паузи и коктейли за участниците, уплътняване използването на различните услуги като плувен басейн, фитнес, козметични салони, барчета и други.

Телефонът в хотелската стая

?зползването на хотелския телефон в цял свят бележи тенденция за намаление. Причините за това се крият от една страна в бурното навлизане на мобилните телефони в бита на хората, а от друга страна - в несъразмерно високите тарифи за ползване на хотелските телефони. Това намалява значително приходите на хотелите от този вид услуги и поставя въпроса за търсене на нови по-ефективни ре?ения. Освен възможността за намаление на тарифата за разговори от стаите, е целесъобразно свързването към телефонната централа на устройство, което позволява входящи и изходящи повиквания от вътре?ните телефонни постове към мобилната мрежа и обратно, без да е необходимо ползването на градските телефонни линии. Друга много подценявана за сега алтернатива са телефонните разговори през интернет. Това е услуга, която полволява значителна редукция на цените на международни и междуградски разговори. За момента в световен мащаб около 6% от всички международни телефонни разговори се осъществяват по тази технология. Намалението на разходите за телефон при използване на интернет варира в зависимост от вида на комуникацията и дестинацията – от 30-40% при междуградски до 70% при международни разговори. Тези цифри следва да се анализират внимателно от управители и собственици на хотели.

базиран на Website Baker