брой 5

Никакъв ?анс за ?ума

Гостите на хотела са особено чувствителни към ?ума. Събирането под един покрив на хора с различни навици и изисквания към живота и средата, която обитават, създава конфликтни ситуации. Различните източници на ?ум изискват и различни средства за борба с него. Капсуловане на отделните помещения в процеса на строителство на сградата, многопластови структури, еластични изолационни материали, плаващи подови подложки, меки подови настилки, таванни и стенни асорбатори на ?ум от порьозен материал с ?лицове и дупки, поставки от порьозна гума в баните и тоалетните са само част от мерките, които следва да се предприемат в борбата с ?ума и неговото разпространение.

Стъклопакетът – хит при облицовките на вътре?ни стени

Стъклотапетът е практична и здрава облицовка за вътре?ни стени, която е негорима, високоизносоустойчива и не задържа мухъл и плесени. Той закрива пукнатини и дефекти по стените, позволява многократно боядисване и се почиства лесно с обикновени домакински препарати. Предлага се с разнообразен релефен рисунък и огромни възможности за боядисване с акрилни бои, което го прави една перспективна алтернатива за туристическите обекти.

Сензорните арматури – средство да пестим вода, енергия и разходи

Съвременните сензорни арматуримогат да редуцират с повече от 50% разходите за вода, като едновременно с това се реализира и икономия на енергия, необходима за затопляне на спестените количества вода. ?нвестицията в сензорни арматури се изплаща за една-две години, като инсталирането им обикновено не изисква сериозни преустройства.

Червен картон на замърсения въздух

Разгледани са възможностите на пречиствателите на въздух като алтернатива на скъпите вентилационни и климатични системи. Коментират се експлоатационните качества и възможности на различните модели. Специално внимание е отделено на пречиствателите на въздух за професионалните кухни, които работят при много по-тежки условия.

Тенденции в мебелното обзавеждане на хотели

Резюмират се тенденциите в производството на мебелно обзавеждане за хотели, представено на панаира за мебели в гр.Кьолн – Германия. Многофункционалност и гъвкавост, ярки тонове, цветове от природата, трайни платове и кожа, разнообразни материали – това са някои от характеристиките на следващото поколение хотелски мебели.

Нощем, когато всички спят …

Напълно автоматизираното нощно готвене с парен конвектомат е революционно събитие с фундаментално значение, което води до радикални промени в процеса на приготвяне на големи количества печени и заду?ени ястия. При продължително печене на температура около 60 градуса месото постига зрялост, отговаряща на престой за узряване 1,5 до 2 дни. Качеството на приготвеното с нощно готвене месо е недостижимо при други методи. Към предимствата на нощното готвене трябва да се отнесе и ефективността му – намаляват рязко загубите на тегло на печеното месо, което наред с подобрените вкусови качества прави този метод предпочитан.

Минибарът в хотелската стая

Минибарът в хотелската стая следва да се разглежда не само като удобство за посетителя, но и като атрактивен център за допълнителна печалба. Описани са различни модели минибарове, в т.ч. и последната генерация с автоматично отчитане на консумираните продукти. На основа на статистически данни от експлоатация на минибарове в големите хотелски вериги се дават препоръки за оптимарното им зареждане с най-търсените стоки.

Правилното почистване на килима удължава живота му

Килимите, пътеките и мокетите в ресторантите и хотелите са подложени на далеч по-интензивно натоварване отколкото в дома?ни условия. Затова традиционното почистване с обикновена прахосмукачка е недостатъчно и може да доведе до по-бързо съкращаване на живота им. Препоръчва се използване на професионални уреди и технологии в определена последователност.

Пречистване на отпадъчните води от туристическите обекти

За много от туристическите обекти в България проблемът с обработката на отпадните води стои много остро. Една от причините за това е липсата на канализационна система в съответните населени места. Разглеждат се ре?ения за пречистване на отпадни води по метода на активните утайки или чрез биофилм, взаимствани от опита в Европа. Дадени са някои препоръки и изисквания за изграждането на пречиствателни съоръжения за туристически обекти и се споделя опита от експлоатацията на подобни съоръжения у нас .

За рентабилността при прането

Пред собственика на всеки хотел стои въпроса дали е по-изгодно прането да се пере на място или да се дава на обществена пералня. ?зложени са резултатите от съответни проучвания за Австрия и Германия с конкретни цифри, които могат да се използват в някои отно?ения и в практиката на българските хотелиери.

Съвети при покупката на текстилни изделия

Текстилните изделия са важен елемент от дизайна на всеки хотел и ресторант. Голямото многообразие на предлаганите в тази област изделия налага специално внимание при оценка на качеството, дълготрайността, удобството за почистване, пране и гладене, както и цената. Дадени са редица практически съвети за покупката на текстил, както и паказатели за сравняване офертите на различните търговци и производители.

По-добре се печели с новите кафе-ма?ини

Разглеждат се някои характеристики на новата генерация кафе-ма?ини. Отделено е специално внимание на моделите, предлагащи различни видове кафе с мляко. Най-важните особености на новите кафе-ма?ини са приложението на иновационни технологии, използване на специална стомана, семпъл дизайн, лесно обслужване и висока производителност. Вграденият брояч за направени порции дава възможност собственика да контролира продажбите.

Мониторинг на гостите

Мониторингът или професионалното изследване на гостите е основа за изработка на оптимални ре?ения за бъдещи пазарни стратегии. Препоръчва се професионална подготовка на въпросника и персонални контакти с гостите на туристическия обект.

Краде ли ва?ият барман?

Анализира се практиката на някои бармани с дребни нару?ения да си докарват допълнителни доходи към заплатата. Дават се някои препоръки за пресичане на тази вредна практика, превръщаща бармана в бизнес-партньор на хотелиера и ресторантьора.

Всичко под контрол

Съвременната система за контрол в туристическата индустрия е базирана на компютърна обработка на информацията в почти всички звена на туристическия обект. При това се касае за компютри, свързани в обща мрежа, което осигурява интегриране на данните и възможност за контрол на всяко йерархическо ниво на управление. Това дава възможност на управленческите структури да имат непрекъснат поглед върху развитието на процесите и да могат да вземат навременни мерки.

Добрият web-сайт пълни хотела с гости

Хотелският web-сайт има ясната цел да пълни хотела с гости. Затова още в процеса на планиране на разработката му следва да се съблюдават определени изисквания, касаещи двете основни групи посетители: постоянни и нови клиенти. Анализирано е поведението на всяка от тези две групи и техните очаквания към web-сайта. Дадени са и някои практически съвети за разработката на хотелския web-сайт.

Наредба за категоризиране на туристическите обекти – приложения

? в този брой продължава публикуването на приложение №2 и №3 към гл.2, ал.1, т.2 и т.3 от Наредбата за категоризиране на туристическите обекти.

базиран на Website Baker