брой 3

Тенденцията се обръща – повече глезене и радост от ваканцията

Превръщането на Германия в туристически партньор №1 на България налага специално внимание на хотелиерите и ресторантьорите към немския турист. По тази причина са представени резултати от изследване на свободното време и промените в поведението на германците по отно?ение на потреблението и в частност отно?ението им към почивката.

Светлината подчертава акцентите

Светлината има огромно значение за създаването на атмосфера в дадено помещение и за самочувствието на гостите на хотела. Проследени са изискванията към различни помещения в хотела относно системата на осветление – от рецепцията до банята. Подчертана е възможността за акцентиране върху елементи от обзавеждането и интериора чрез избор на подходящо осветнление.

Гастрономия и студ

Разглежда се значението на охлаждането и замразяването като елементи на топлинната обработка в гастрономията. Правилното консервиране чрез студ е от голямо значение за продължителността на съхранение и запазване качеството на съответните продукти. Оптималната температура на сервиране на различните храни и напитки пови?ава вкусовото възприятие и удоволствието от тяхната консумация.

Дърво или пластмаса

Хигиената в професионалната кухня е от изключително голямо значение за здравето на посетителите. Властващото мнение, че дървото е подходящ материал за различни пособия в кухнята се опровергава категорично от научните изследвания, които препоръчват пластмасова дъска за рязане вместо дървена.

Витражът в хотела – белег за престиж

Кратка история за развитието на витража запознава читателя с различните ?коли и методи за производство на едно от най-красивите стъкла. Връзката между стъклото и светлината дава възможност за получаване на уникални ефекти благодарение на различното пречупване на светлината в различните часове или сезони. Стъклопис, стъкломозайка, Тифани, стопено стъкло са част от прилаганите техники за производство на витражно стъкло. При всички случаи обаче витражът остава белег на висока класа и престиж.

Закуските - ядене по всяко време

Новата тенденция в храненето – по-често поемане на малки порции храна дава отражение на работата на много гастрономически фирми. Въпреки, че закуските не се възприемат като самостоятелно ядене, те все повече се предпочитат от хората. Най-високо в скалата на предпочитанията стоят продуктите на италианската и американската култура на бързо хранене. Заедно с нарастването на пазарния сегмент на закуските се увеличава и броят на малките заведения, които ги предлагат. Кооперирането на последните с кухните на големите ресторанти е една изключително перспективна форма за тази пазарна ни?а.

Професионалните изложения

Една от причините за бума на изложенията е засилващото се значение на персоналните контакти в съвременния маркетинг. Професионалните изложения са важен източник на информация за новостите в сферата на туризма. Дават се съвети за начина на планиране на посещенията на професионални изложения.

Електронни системи за контрол на достъпа

Ефектът от атентатите срещу международни хотели, дискотеки и ресторанти има негативи не само за туризма, но и за редица отрасли, свързани с него. Затова много от туристическите обекти внедряват електронни системи за сигурност с компютърно управление и изключителна гъвкавост към промените. Разгледани са възможностите на тези системи и начинът им на работа в условията на хотела.

Наредба за категоризиране на туристическите обекти - приложения

Наредбата за категоризиране на туристическите обекти е приета с ПМС 222 от 27.09.2002 година и урежда новите условия и ред за получаване на категория на хотелите, ресторантите и заведенията в на?ата страна. В този брой се публикува първата част от Приложение №1 към гл.2, ал.1, т.1 от Наредбата.

базиран на Website Baker