брой 23

Средства за борба с графитните вандали                            

Според тълковните речници графити са рисунки или надписи на обществени места, изпълнени обикновено със спрей. Те са част от неформалната градска култура, но корените им са в древното минало (например скалната живопис). Просто казано, графити е рисунка, драскане или писане върху плоска повърхност.

Мащабът на графитното на?ествие у нас започва да засяга и туристическите обекти – хотели, ресторанти и заведения и това налага насочване вниманието към адекватни средства за борба с графитните вандали.

Първите реакции срещу графитите са били боядисване на повредените повърхности. Това обаче не само не спира вандалите, а напротив, действа им като покана за изява върху прясно  боядисаната повърхност. Затова повечето водещи производители на бои и покрития се насочват към превенция на проблема, намираща израз в обработка на съответните повърхности с препарати, които отблъскват боите на маркера или спрея и причиняват тяхното стичане. Така рисуването или писането става практически невъзможно и вандалите се оттеглят победени. Но дори и върху защитените стени боята на графитите остава като безформено стичане и затова е необходимо обработените с антиграфитни средства повърхности да могат лесно да се почистват от остатъчната боя без да остават следи. Тази възможност е много важна за да се обезкуражат следващи набези, защото графитните маниаци са амбициозни и ще се опитват да покажат своето превъзходство.

Художествено осветление на туристическите обекти      

Когато една постройка грейне окъпана в светлина, хората започват да я забелязват и да се спират пред нея. Тази житейска истина започва да се приема от все повече хотелиери и ресторантьори, които осъзнават художественото осветление, като средство в конкурентната борба за клиенти. Не случайно крилата фраза на специалистите по осветителна техника у нас е, че хората са като мухите - отиват там, където свети най-добре. Затова и повечето новопостроени хотели се оборудват още по време на строителството им с артистично фасадно осветление, а красивата светлинна реклама на заведенията маркира от далеч тяхното място в сложната плетеница на улиците на населените места.

През последните две-три години бизнесът с архитектурно-художествено осветление изживява истински бум - ако преди няколко години фирмите, които се занимаваха сериозно с художествено осветление, бяха не повече от 20 в цялата страна, днес техният брой вероятно наближава трицифрено число. Прогнозата за това възходящото развитие е положителна въпреки очертаващата се икономическа криза, като разходите по художественото осветление на една новопостроена сграда обикновено са малко под 1% от общата стойност на сградата.
Огромното разнообразие на техническите средства за осветлението дава възможност за постигане на различни естетични и функционални ре?ения, но наред с тях обаче са необходими и специални знания и практически опит за реализиране на оптимален, художествено издържан, светлинен дизайн. Това предполага тясно сътрудничество между архитекти и специалисти по осветителна техника, което се стреми да постигне оптимална светлинна композиция, съчетаваща общата концепция за осветеност на съответния обект с окръжаващата го околна среда. Затова една от първите задачи на проекта за художествено осветление се явява оценка на положението на съответната сграда в околната й среда. На второ място се определят стиловите и архитектурни особености на конкретната фасада – именно те ще диктуват избора на източниците на светлина. Третият важен фактор е функционалното предназначение на сградата, което е определящо при избора на най-подходящ начин за нейното осветление.

Реновиране на хотелските бани
                                           
Уми?лено или не, баните в хотелските помещения неоправдано са сред най-игнорираните за ремонт помещения. Една от възможните причини е разбира се сложността на ремонта и неговата относително висока цена. Не трябва да се забравя обаче обстоятелството, че гостите почти винаги започват огледа на помещенията именно от хотелската баня и условията, които тя предлага са един от факторите за продължителността на престоя или за повторно посещение на хотела през следващия сезон. Старинните бани имат своето очарование, но не и остарелите. Банята е помещение, което трудно крие годините си. Когато хотелът е на 7, 10 или повече години, проблемите проличават по издайническия мухъл в ъгълчетата или по фугите на плочките, ръждата в мивката и тоалетната чиния, потъмнелите повърхности на фаянсовите уреди, пукнати или счупени плочки, отлагания на котлен камък по арматурите и други видими и невидими проявления. Затова оптималното ре?ение в тези случаи е ремонт – основен, частичен или освежаващ в зависимост от състоянието и наличността необходимите за това средства.  

При реновирането на хотелските бани следва да се олръща повече внимание на
СПА-манията, която обхваща все повече хотели. ?нсталирането на съвременни ду?-кабини на мястото на ваната е ясно очертана тенденция на обновлението - те заемат значително по-малко място от ваната и са далеч по-хигиенични (не са малко гостите на хотели, които се отказват от ползването на ваната поради страх от инфекции). Съвременните ду? кабини отдавна вече не служат само за преграда срещу водните пръски – освен изключителната естетика, която придават на банското помещение, те предлагат и редица функции, превръщащи компактното им пространство в пълноценно място за релакс. Фабрично произведените мултифункционални ду? кабини представляват готови за монтаж добре уплътнени съоръжения, в които освен стандартния хидромасажен панел, могат да бъдат вградени различни други функционални възможности за отпускане на тялото и ду?ата. Разнообразието на предлаганите опции е разбира се в пряка връзка с цената, но то не трябва да се игнорира, защото е сериозен аргумент в полза на бъдещите конкурентни предимства на хотела.

Параванът – ефектно средство за сепариране на пространство в ресторанти и заведения

Не са малко хората, които търсят уединение и по-интимна обстановка при посещението си в ресторант или заведение. Когато съответният обект разполага с различни по големина и площ помещения е възможно да се постигне така желаната от някои хора  изолация от останалите посетители. Преобладаваща част от ресторантите и заведенията обаче разполагат обикновено с една единствена зала в която посетителите са принудени да слу?ат и съзерцават ставащото на околните маси. Естествено ре?ение на тези проблеми би било изграждането на преградни стени, които да разделят съществеващото пространства на по-малки и по-интимни кътчета. Подобен подход обаче би ли?ил ресторанта от възможността за организиране на тържества, банкети и сватби, когата голямата зала с видимост от край до край е съществено предимство. Тук на помощ идват мобилните прегради по-известни като паравани.  

Параванът е древен източен елемент от интериора, създаден в Китай през VI век. Европа открива паравана векове по-късно, когато идва модата на всичко източно. Днес отново се наблюдава ренесанс в използването на паравана. Паравани разделят банковите салони на отделни работни зони, в много редакции и офиси паравани сепарират големите пространства на функционално обособени работни места, а модата вкара параванът дори и в обзавеждането на жилищните площи. Докато параваните в служебните помещения се налагат основно заради своята функционалност, използването им в бита е по-скоро заради декоративния и артистичен ефект, който създават. ?зключение от това правило са параваните, използвани в ресторантите и заведенията, където функционалността на съоръжението се съчетава умело и с декоративния и естетически ефект. Най-голямото удобства на паравана е неговата мобилност – изключително лесно може да се промени неговото местоположение, което дава невероятна гъвкавост в преобразяване на околното пространство. Дали ще отдели, приобщи или очертае някакъв периметър в ресторанта и заведението, зависи изцяло от потребностите за съответния момент. Независимо дали е прав, тип хармоника или на панти, от бамбук, дървесина, метал, синтетични материали или стъкло, с негова помощ със сигурност може да се създаде оригинална атмосфера във функционално обособеното с негова помощ пространство.

Микровълновите печки      

Както повечето гениални изобретения така и микровълновата печка се появява съвсем случайно. През 1946 г. в една научна лаборатория в Бостън, американецът д-р Пърси Спенсър забелязва, че ?околадовият десерт, който имал в джоба си, се разтопил, докато правил опити с магнетрон - генератор на свръхвисокочестотните трептения в сантиметровия диапазон, използван за първите радиолокационни станции, работещи на този принцип. Така през 1947 г. първата микровълнова печка вече е на пазара: доста примитивна в сравнение със съвременните уреди - размерите й били направо гигантски - височина около 170 см , тегло 340 кг. и цена 5000 долара. Освен това магнетронът й е бил с водно охлаждане, което налагало печката да бъде свързана към водопроводната мрежа. Подобренията в конструкцията довели до създаването на по-леки и по-евтини микровълнови печки, а с изобретяването на  магнетрон с възду?но охлаждане отпаднала необходимостта от водна връзка и така тези уреди започват да пробиват на пазарите. В началото на 80-те години техният брой в САЩ нараства до 52 милиона благодарение на драстичната промяна в навиците за готвене, както и на стремежа към пестене на време и енергия.

Професионалните  микровълнови печки се различават обикновено значително от тези за битова употреба по отно?ение на тяхната дълготрайност, технологичност, контрол и капацитет. Някои по-нови модели ефективно комбинират микровълните функции с контролирано насищане с пара или с конвекторни опции (възду?ен вентилатор). Към стандартните характеристики на тези печки се включват: програмируема памет, възможност за избор на обема на обработваните порции през тъч-скрийн, система за ръчно управление, автоматичен брояч на циклите на използване на уреда, електронни таймери с дигитален дисплеи, прозорец и осветление за поглед във фурната. Повечето микровълнови печки притежават и изключваща автоматика за превенция от прегряване. Предвидено е вратите да имат две независими системи, които автоматично изключват действията на печката, когато вратата е полуотворена, с което се предотвратява опасността от разпространение на микровълновото влияние извън камерата на печката.

Локални пречиствателин станции        

Според статистиката на Министерство на околната среда и водите само 3.8 млн. жители на България ползват канализация, а дължината на изградените канализационни и колекторни мрежи е едва 9000 км. Дори в столицата съществуват атрактивни и скъпи жилищни райони без канализация. Още по-сериозен е проблемът в курортните селища - в рамките на туристическия сезон например, населението на черноморските курорти нараства 5 и повече пъти, а в същото време капацитетът на пречиствателните съоръжения е увеличен през последните години едва с 20 процента. В резултат на това например нивата на биогенните елементи в Черно море се увеличават над три пъти през летните месеци - при норма от 50 микрограма на литър количеството им е над 150 и причината за това е единствено чове?кият фактор. Същото е положението с нитрати, фосфати и други отпадни продукти от чове?ката дейност, които безпрепятствено се изливат в морето и наторяват водораслите. Фитопланктонът започва да расте неконтролирано, изземва кислорода на морските животни и най-често причинява масовата им смърт. В крайна сметка морето не е бездънна помийна яма и неговото замърсяване води до изчезване на живи организми под 100 - 200 метра дълбочина.

Очаква се в изцяло курортните селища инвеститорите сами да изграждат пречиствателните съоръжения, а в смесени населени места, които са и курорти това да стане чрез публично-частни партньорства. Пови?ените изисквания за опазване на природата, както и законодателните инициативи в тази област, принуждават все повече собственици на хотели, ресторанти и заведения да търсят локални ре?ения за пречистване на отпадните води от своите обекти. За това спомага, както навлизането на редица европейски производители на локални пречиствателни станции на на?ия пазар, така и усвояването на производства на подобни съоръжения от няколко български фирми.

Същността на пречиствателната станция е в технологията на пречистване, а не в самото строителство. В България опитът в изграждането на пречиствателни съоръжения в сферата на биологичното третиране на отпадните води е много беден, докато в световен мащаб през последните 20 години има невероятен технологичен напредък в тази област. Затова всички европейски локални пречиствателни станции са базирани именно на тази технология.

Покривките за маса     

Безспорно един от елементите, които правят масата за хранене красива, е покривката. Не случайно тя говори и за класата на заведението. Затова в закусвални, гостилници, кафета, бирарии и други заведения с по-ниска категория рядко могат да се видят покривки на масите.

Първоначално покривките и салфетките са произвеждани от памук, като по-късно в царските дворове са ползвани дори копринени покривки и салфетки. Класика си остават моделите от памук или лен. Ленът е благодатна плътна тъкан, която обаче лесно се мачка. Затова покривките най-често се правят от смесени влакна - лен с памук или лен със синтетика. Често покривки се правят от тъкани, в състава на които влизат 50-60% естествени влакна и 40-50% синтетика. Предимство на жакардовите покривки е голямата им плътност и дълготрайност, както и възможността върху тях да се рисуват орнаменти с различна сложност. Днес наред с разнообразните тъкани, използвани за производството на покривки за маса и салфетки, следва да се спомене и хартията. Хартиени салфетки се използват когато се яде топъл сандвич без нож и вилица, когато се консумира с ръце печено пиле, както и при някои ястия от дивеч. Малките или по-големите салфетки от хартия, приличащи на дантели, са предназначени за поставяне в чинията под ча?ката за кафе или чай, за големите блюда със сладки?и, торта, кекс. Някои заведения за бързо хранене сервират храната върху хартиена покривка, разположена пред всеки клиент.

Стилно подредената маса винаги предизвиква възхищение. Днес няма съмнения, че покривката служи за украса на масата, представлявайки задължителен елемент от дизайна на интериора и признак на изисканост, вкус и гостоприемството. Според специалистите по вътре?ен дизайн в тържествени случаи се използва класически вариант на покривка с пискюли и блестящи акценти в бяло или в пастелни тонове. Белият цвят определя случая като празничен и тържествен, но той може да се замени с друг подходящ цвят. При всички случаи обаче избраният цвят трябва да е правилно съчетан с този на сервизите за хранене и вътре?ния интериор на заведението.

За полуготовите и замразени храни в професионалната кухня           

Много от световните вериги за бързо хранене тиражират мита, че вкусът на храни им се ражда в кухните на техните ресторанти. ?стината обаче често е твърде далеч - в пряк и преносен смисъл: полуфабрикатите, които те ползват се произвеждат от индустриални предприятия на стотици и дори хиляди километри от тях, а вкусовите качества са по-често резултат на прецизната преработка на полуфабрикатите в съответните заводи благодарение на технологии, създадени от сериозни изследователски и научни екипи.

Трудно можем да си представим днес съвременната кухня без наличието на полуготовите храни. Едва ли някой днес разбива майонеза и хайвер при положение, че може да избере от десетки видове с разнообразни, трудно постижими вкусови качества. Да не говорим за доматеното пюре, присъстващо в стотици ястия. Огромно многообразие от дехидратирани супи, готови сосове и миксове, замразени теста и пици, сладоледени смеси на прах, различни видове консерви и други допълват дългия списък на тези храни.

Удобствата, които предлагат замразените плодове и зеленчуци, раз?иряват кръга на тяхното приложение дори и през сезоните, когато на пазара излезнат и пресните продукти. Няма две мнения, че едно спаначено пюре се приготвя далеч по-бързо от предварително изчистения, нарязан и замразен спанак и при това изходният продукт е добре съхранен и винаги под ръка на готвача, докато пресният спанак изисква значителен разход на труд за обработка и може да се съхранява само няколко дена. Подобно е и положението с някои нежни плодове, които се берат и предлагат пресни само няколко дни в годината, но благодарение на проми?леното им замразяване могат да присъстват целогоди?но в изготвените с тях десерти. Наред с другите предимства полуготовите и замразени храни намаляват риска от разваляне на изходните или крайните продукти - риск, който съпътства ресторантьорството и предизвиква съответни загуби.

Редица екзотични меса и рибни деликатеси могат да достигнат на?ия пазар само благодарение на замразяване, което гарантира тяхното съхранение през хилядите километри, които те трябва да пропътуват по море, су?а или въздух преди да достигнат до българския потребител.

Кафява захар в заведенията – в угода на клиентите       

Захарта в известния на всички вид на кристали или на бучки е само един от видовете захар - захароза (съдържа се в цвеклото и захарната тръстика). Освен нея съществуват още фруктоза (в плодовете и меда), малтоза (в покълналите зърна), глюкоза (в меда на плодовете) и лактоза (млечна захар). След навлизането на захарта в ?ирока употреба от населението, науката установява и някои неприятни последствия от прекомерната й употреба – разваляне на зъбите и фигурата. Някои изследователи дори я обявяват за световно зло и наред със солта я наричат белия убиец или бялата отрова. Дори и днес някои диетолози я обвиняват за всевъзможни болести. В действителност, много от обвиненията към захарта не са верни, но всички лекари са вече единоду?ни - от прекомерната употреба на захар се дебелее, защото това е един висококалоричен продукт. Широката дискусия на тези факти, както и стремежът на все по-голяма част от населението за по-здравословен начин на живот доведе до навлизането в употреба на различни заместители на бялата захар. Един от най-популярните е кафявата захар, чиято употреба нараства до такива размери, че в редица заведения присъства като алтернатива наред с бялата захар. Кафявата захар наред с черния хляб е днес част на  повечето диетични и екологични менюта.

Охрана чрез видеонаблюдение                                              

Всяка година след края на туристическия сезон много собственици на туристически обекти ги затварят със свито сърце до следващия сезон, особено когато не живеят в същото населено място. Основание за техните тревоги е съвсем реалната заплаха собствеността им да стане плячка на криминално проявени лица, които умело се възползват от липсата на хора в тези обекти. Затова все повече собственици се обръщат за помощ към охранителни фирми, при условие, че в съответният обект има изградена система за охрана, която е свързана с охранителната фирма. Предпочитаната система за връзка е чрез радиосигнал, тъй като апа?ите обикновено се подсигуряват с изключване на телефонните връзки и електрозахранването на атакуваните обекти. Когато туристическият обект обаче е в малко населено място, в сезонно курортно селище или е отдалечен значително от седалището на охранителната фирма, реакцията на охранителите може да дойде твърде късно – крадците обикновено са обиграни и са в състояние да задигнат всички ценно за няколко минути. В подобни случаи ограничаването на потенциалните щети може да се постигне, чрез съчетаване на охранителната система с други средства, възпрепятстващи или идентифициращи крадците. Едно от тези средства е системата за видеонаблюдение, която до скоро бе?е достъпна само за големи обекти като банки, обменни бюра на валута, бижутерийни магазини, големи складове и други обекти с голяма стойност на предлаганите/съхраняваните стоки.

Видеонаблюдението не е нещо ново – обективите на охранителните камери, уми?лено изложени на видими места, се забелязват от години по сгради, входове и салони на финансови институции, магазини със скъпи стоки и други центрове на благосъстояние. Чрез тях съответните обекти могат да бъдат наблюдавани денонощно или при необходимост може да се проследи видеоинформацията, записана на подходящ носител. ?нтересен е фактът, че обектите, защитени със системи за видеонаблюдение, по-рядко са обект на престъпни атаки, а и при наличие на такива, разкриваемостта им е далеч по-голяма спрямо обекти без подобни системи. Този факт е добре известен на престъпните елементи и те предпочитат да отбягват грабежи на подобни обекти. Така даже и най-бързите крадци няма как да избегнат заснимането им на видео и евентуално разпознаване в последствие.

Високата цена на системите за видеонаблюдение в голяма степен обезсмисля?е до скоро тяхното приложение в обекти с по-ниска стойност на охраняваното имущество. Бързото развитие и поевтиняване на компютърната техника, заедно с ?ирокото разпространение на ?нтернет, направиха възможно създаване на евтини и ефективни системи за видеонаблюдение, напълно приложими за всякакъв размер на наблюдаваните обекти, дори и за най-обикновени жилища.

базиран на Website Baker