брой 21

Панорамните асансьори - интегрален компонент на модерната архитектура на хотела

Пространство, чиято форма няма граници се възприема като архитектурен синоним на свободата. В сферата на асансьоростроенето подобна свобода дават панорамните асансьори.

Различният вид на фасадата на хотела винаги привлича погледа и затова едно елегантно ре?ение би било монтирането на вън?ен панорамен асансьор. Разбира се подобни асансьори се вграждат и вътре в сградата на хотела, особено ако той разполага с просторен, подходящ за показване атриум.
Уникалността на дизайна на асансьора има огромно влияние върху конкурентноспособността. Затова хотелската идентичност, транслирана с езика на архитектурата, често намира израз именно в панорамните асаньори с изглед към атриума на хотела или към околното пространство, подходящо за показ на гостите. Това важи в най-силна степен и за случаите на изграждане на панорамни асаньори към съществуващи вече хотели, осъзнали необходимостта да добавят още едно конкурентно предимство. ?зработени от висококачествени и напълно прозрачни материали, със стъклени стени, тавани, а понякога и стъклен под, вградени в стъклени ?ахти, панорамните асансьори съдействат придават комфорт и финес на сградата. Скоростта им обикновено се задава така, че пътниците да могат да се насладят детайлно на гледката, която се открива пред тях.
Технологичните ре?ения, свързани с асансьорната система, като направляващи ?ини, въжета, хидравлични цилиндри, редуктори и двигатели се обхващат от концепцията за прозрачност и естетичен дизайн, като инженерните съоръжения могат да бъдат уми?лено направени видими или да бъдат дискретно интегрирани, без да се правят компромиси с функционалната годност на съоръжението.

Осветлението в хотелската баня

Доброто осветлението в банята винаги е съобразено със съществуването на различни зони със специфично предназначение в това помещение. Отмина вече времето, когато една единствена плафониера в центъра на банята се смята?е, че ре?ава проблема с осветлението. Дизанът на съвременното осветление означава светлина от край до край –  осветление, което не просто дава светлина, прави банята приятна, уютна, интимна и дори по-красива. Не случайно при проектирането на съвременни хотели се залага и концепцията за естествена осветеност на хотелската баня, постигана благодарение на прозорците за тези помещения, които до скоро бяха вътре?ни и скрити. Съвременната концепция за хотелската баня не я разглежда само като помещение за хигиенни нужди, а по-скоро като място за релакс и презареждане, което е повлияно силно от въздействието на СПА. Затова осветлението тук е призвано да подчертава изграждането на подобна атмосфера.
Функционалните и естетическите характеристики на осветлението в банята трябва да са добре балансирани, като от една страна акцентират върху различните зони (огледало, вана, ду?, WC), а от друга гарантират безопасна експлоатация в среда със значителна влажност. Затова често в банята се използва основно и акцентно осветление.

Ре?ения за хотелската баня от Vidima


Хотелската програма на Vidima e предназначена да обслужва всички пазарни сегменти - от икономичния клас до луксозния и включва цялостно оборудване за хотелската баня. Не случайно се  твърди, че звездите на хотела се броят в банята.  За това, изборът на обзавеждането на банята трябва да бъде съобразен с желания стандарт на хотела, за да отговаря на очакванията на клиентите. 

?зделията на Vidima отговарят на европейските стандарти за оборудване за баня и са с гарантирано качество. Те осигуряват максимална икономия на вода и енергия, както и ниско ниво на ?ум, което е особенно важно при оборудването на хотели.

Фактори, влияещи на избора на системи за климатизация и вентилация

Един от най-важните фактори, влияещи при избора на система за климатизация и вентилация на хотела, ресторанта или заведението е топлинният баланс на съответните помещения. За неговото определяне е необходимо да се отчетат всички постъпления и загуби на топлина. Топлинният баланс има различни стойности за различните годи?ни сезони и отделните часове в денонощието, което налага прецизното му определяне. Обикновено във всяко помещение действат два вида топлинни натоварвания - вън?ни и вътре?ни. Функционалното предназначението на помещенията е друг важен фактор, който винаги се отчита при избора на климатизация и вентилация. Едни са изискванията към професионалната кухня, други за хотелската стая, трети за закрития басейн, четвърти за складови помещения, пети за салоните за хранене и т.н., като различията се отнасят както към поддържането на определена температура, така и за необходимата влажност. Освен това в помещенията трябва да се подават допълнително различни количества чист вън?ен въздух, а отработеният да отвежда навън. Други важни фактори, които трябва да се отчитат са архитектурно-строителните дадености на съществуващите сгради на хотелите и ресторантите, както и концепцията за управление на климатизацията. Анализът на тези фактори е основа за технико-икономическата обосновка и следва да предхожда избора и закупуването на всяка климатична система.

?кономика на климатизацията

Няма нищо по-хубаво от това климатизацията на сградата на хотела или ресторанта да ползва безплатна енергия от природата. На пръв поглед изглежда невъзможно, но е практически реализуемо. Постига се с монтиране на централна климатизация, използваща термопомпени агрегати, които черпят енергия от околната среда – въздух, земя, вода. Подобни системи могат да икономисат до 75% от необходимата енергия, която се получава като дар от природата и имат около 25 % разход на електроенергия за предвижване на флуида, който се използва за обмен на топлината между вътре?ните помещения и околната среда.

Ефективен дизайн на пералното стопанство


Пералното помещение е като миялната в професионалната кухня – обикновено се позиционира в най-закътания и отдалечен край и често представлява най-ло?о планираното пространство в туристическия обект. Разбираем е стремежът на хотелиерите и ресторантьорите да отдалечат и скрият от очите на гостите си неприятната гледка на мръсно бельо, но това не следва да бъде за сметка на вло?ена технологичност и неефективна връзка с останалите работни места, което прави работата на персона по поддръжката по-трудна.

Големината на помещенията за пералното стопанство зависи от обема на уредите, които ще бъдат монтирани в него. Най-общо за едно перално стопанство са необходими три основни типа оборудване: перални ма?ини, су?илни ма?ини, както и гладачна техника – каландри. Естествено добрата организация на процесите в пералното стопанство изисква и някои спомагателни съоръжения като: система за омекотяване на водата (за райони с много твърди води), гладачна маса за дрехи, колички за бельо, работни маси за сгъване и опаковане на изпраното бельо и дрехи и др. Големите високо категорийни хотели, предлагащи на своите гости и услуги за химическо чистене, често допълват оборудването на пералните си стопанства със съответна техника за тази услуга. Разполагането на оборудването следва да съответства на естествения ход на технологичния процес: пералните ма?ини - най-близо до помещенията за съхраняване на мръсно бельо, дрехи и текстил; до тях се разполагат су?илните и след тях каландрите и масите за гладене, сгъване и опаковане. При всички случай необходимите препарати за пране и дезинфекция следва да се съхраняват в отделно помещение за да не се повреждат от влагата. Не трябва да се допуска пресичане на пътя на чистото и мръсното бельо. Когато наличните помещения позволяват се прави разделяне на прането и су?енето от гладенето, сгъването и опаковането.

Порцеланът – символ на красота и класа


Често, когато става дума за порцелан, най-напред се сещаме за Китай, който от древността се нарича страната на порцелана. Порцеланът заема видно място сред символите на страната. Не случайно транскрипцията на думата порцелан на английски език (china) съвпада точно с думата Китай (China). Бели като сняг, тънки като хартия, лъскави като огледало и звънливи като камбана, изящните порцеланови изделия са привличали през вековете и продължават и днес да привличат като с магнит хора от различни националност и култури.

Порцеланът е вид керамика без пори, непроницаема за вода и газ. В тънко изпълнение той е прозрачен и  звънък. Порцеланът има висока механична здравина, химическа и термична устойчивост и притежава електроизолационни свойства, поради което има ?ироко приложение и в електропроми?леността. За разлика от другите керамични изделия липсата на пори и изключителната гладкост на порцелана предотвратяват натрупването на остатъци от храна по порцелановите съдове, което възпрепятства развитието на болестотворни микроорганизми.

Качествените съдове от порцелан се познават по това, че са леки и тънкостенни, с правилна форма и чист цвят. Цветът е показателен за състава на основната суровина - каолина. Хотелският или ресторантският порцелан е обикновено бял и малко по-дебелостенен, но значително по-здрав от дома?ния, предвид на интензивната му ежедневна употреба, многократно миене в миални ма?ини и опасност от неумело боравене. Обикновено той рядко има допълнителни цветови украси, с изключение на специално изпълнените надписи с логото на съответния туристически обект. Особено ценени са нежните изпъкнали или гравирани орнаменти, придаващи по-изискан и по-класен вид на ресторантската посуда. Някои високо категорийни заведения използват и изключително тънки и фини порцеланови съдове, които обаче в повечето случаи се мият ръчно. 

Спалното бельо в хотела

По-голямата част от престоя на гостите в хотела обикновено е в леглото. Това обяснява и вниманието, което винаги се отделя на комфорта на хотелските легла. За постигането му са необходими основно две предпоставки: удобни матраци и качествено спално бельо. Докато въпросът за избор на матраци за обзавеждане на хотелските стаи се поставя на дневен ред един път на 8 до 12 години, спалното бельо се подменя далеч по-често в зависимост от степента на натоварване на хотела, качеството и трайността на текстилните материи, начина на тяхното изпиране и използваните препарати.

Когато се купува спално бельо, ре?аваща дума за цветовото ре?ение има обикновено дизайнерът на обзавеждането, който търси оптимално съчетаване с цветовете и стила на мебелите, стените и останалия интериорен текстил. Но когато се касае до качеството, дълготрайността, лекотата на изпиране и гладене и най-вече до цената, ре?аващата дума е на хотелиера. От умелия избор на тези показатели зависят в крайна сметка експлоатационните разходи, продължителността на живота на бельото и съхраняването на комфорта за гостите на хотела. Най-често използваните материи за спално бельо са памукът, комбинация памук с полиестер, памук и бамбук, сатен, памучен сатен, лен, лен и памук, вълна и памук, коприна, коприна и памук. Памукът е много подходящ за спално бельо, изключително мека и ди?аща материал, абсорбира влагата, но се износва по-бързо и създава трудност е при гладене. Спалното бельо от качествен тежък египетски или перуански памук се намира трудно и е сравнително скъпо. Практични са комбинациите от памук с полиестер, стига процентното съдържание на полиестер да не надви?ава 40-50%. Новост за на?ия пазар са и комбинациите на памук с бамбук. Лененото спално бельо е прохладно, здраво и приятно за кожата, но е ко?марно за гладене и твърде скъпо. Сатенените чар?афи изглеждат прекрасно, поддържат се лесно, но са твърде хлъзгави за спане и лесно се измъкват и набират. Копринените чар?афи предоставят най-добрия комфорт за тялото, изглеждат много красиво и придават изключителен лукс в обстановката, но са достъпни за много малко хотели, предвид на голямата си цена.

Детски игрални съоръжение в туристическите обекти

В условията на все по-засилващата се конкуренция много хотелиери и ресторантьори започват да обръщат по-сериозно внимание на своите най-малки клиенти – децата, придружаващи своите родители в хотела, ресторанта или заведението. Щастливото и доволно дете е гаранция, че родителите му ще искат да се върнат отново на мястото, където то е прекарало приятно. Този факт се осъзнава все повече от професионалистите в бран?а, залагащи на семейни почивки и прекарвания.

?зграждането на детски игрални площадки и съоръжения към туристическите обекти е един недобре развит сегмент на туристическата индустрия и една от причините за това положение са или малките прилежащи площи към хотелите и заведенията или нежелание за отделяне място от съществуващите търговски площи за оформянето на подходящ детски кът. Увеличаващата се раждаемост през последните години доведе до нарастване търсенето на подходящи места за забавление на децата, а това - до бум в откриването на различни детски центрове, които са другата крайност – прекрасно място за забавление на децата, но неподходящи за доброто прекарване на техните родители. Затова изграждането на детски площадки или оборудването на част от помещенията с детски игрални съоръжения остава един от силните маркетингови инструменти за хотелиери и ресторантьори, разчитащи на сегмента на семейните туристи с деца.

Стратегия за посещение на професионалните изложения


Един от водещите издатели на справочници за международните изложения - m+a International Tradeshow Directory - наскоро съобщи, че в последните 6 месеца броят на тези прояви се е увеличил с повече от 1000. Това говори, че дори във века на съвременните електронни комуникации и ?нтернет, ролята на изложенията като място за персонални контакти, обмен на информация и практическо сравнение на различни стоки и услуги непрекъснато нараства. ?зложенията и панаирите са едни от най-добрите възможни места за създаване на професионални контакти, което е и тяхна основна цел. От една страна фирмите-изложителки гледат на тези прояви като на една от най-ефективните форми за раз?ирение на пазарните си позиции. Затова на изложенията обикновено присъстват управители, техни заместници или друг персонал от вис?ето ръководство на фирмите. От друга страна посетителите имат възможност да научат последните новости в бран?а, да разгледат и съпоставят продуктите и услугите на различните фирми, да присъстват на реални демонстрации, както и да съберат необходимата им информация на подходящ носител, а в отделни случаи дори и мостри.

Посещението на всяко изложение трябва да бъде добре планирано – в големите професионални прояви със стотици изложители пълно разглеждане на всичко експонирано може да отнеме дни и седмици, като понякога дори е невъзможно в рамките на продължителността на проявата. Затова е разумно да бъдат набелязани и ранжирани по важност целите и задачите на посещението, съобразени с времето, което ще бъде отделено. Могат да се договорят и предварителни срещи с фирми, които ще присъстват, като не са редки и случаите на изложението да се презентират продукти, за които предварително има проявен интерес. Много фирми не могат да поддържат цялата номенклатура на предлаганите от тях стоки, поради което използват изложението за да покажат онези изделия, за които се предполага, че могат да бъдат договорени по време на проявата. Наличието на достатъчно визитки и подходяща чанта за събиране на проспектните материали е също елемент на доброто планиране. За професионалистите, работещи в сферата на туризма, съществуват различни опции за посещение на професионални изложения. В България се провеждат няколко такива пролетни и есенни прояви в София, Варна и Бургас. В близост до страната са професионалните изложения в ?станбул и Солун, а в рамките на Европа едни от най-силните професионални изложения за оборудване и обзавеждане в сферата на туризма се провеждат в ?талия, Германия и Франция. Естествено възможностите на хотелиерите и ресторантьорите за посещение на такива прояви не са безгранични. От една страна всяко посещение, особено ако е свързано и с пътуване, отнема време и отдалечава човека от ежедневните му задачи. От друга страна то налага и определени финансови разходи, които са толкова по-големи, колкото по-отдалечена е съответната дистанция.

ПОС-терминалите в туризма


ПОС-терминалът е устройство, което позволява електронен трансфер на средства от банковата сметка на гостите към тази на туристическия обект чрез банковата карта на клиента. Важно условие за работата на ПОС-терминала е да има възможност за активна комуникация със съответната банка, която се постига чрез телефонна линия, GSM/GPRS или LAN/Ethernet връзка през ?нтернет. След активиране на ПОС-терминала, банковата карта на клиента се прекарва през неговия четец и информацията от картата се изпраща към съответната банка. В реално време се проверяват валидността на картата, наличността по сметката и П?Н-кода (ако има такъв), като при коректност на данните съответната сума се прехвърля към сметката на туристическия обект. Ако плащането не може да се осъществи, на екрана на ПОС-терминала се изписва точната причина, поради която банката отказва да извър?и операцията по трансфера на сумата.
Една от причините чужденците да харчат по-малко, когато летуват или посещават страната ни, е липсата на достатъчно ПОС-терминали в магазините, ресторантите, хотелите и заведенията. Нормално е хора, свикнали да пазаруват със своите кредитни и дебитни карти, да се въздържат да носят много пари в наличност у себе си. Необходимостта от обмяна на валута за ке?овите плащания е също силен възпиращ фактор, който не съществува при картовите разплащания. Ако се вземе предвид и фактът, че по-голямата част от работещите българи имат своите дебитни карти и постепенно свикват да правят плащания чрез тях, то картината за потенциала на картовите разплащания за туристическия бран? добива ясна визия. За съжаление повече от 90% от туристическите обекти у нас нямат ПОС-терминали и не могат да обслужват свои клиенти-картопритежатели.

Професионален подход при озвучаване на туристическите обекти


Естествен е стремежът на всеки хотелиер и ресторантьор да осигури приятно прекарване на своите гости, което често предопределя възможността те да се завърнат отново в неговия обект. Един от елементите, осигуряващ така търсения комфорт, е подходящото озвучаване, което без основание обикновено е най-подценявано. Стремежът към икономия на средства често води и до закупуване на евтини, често непрофесионални озвучителни уредби, без съблюдаване на архитектурни дадености, дизайнерско оформление и предназначение на съответните помещения. Малко са хотелите, в чието озвучаване са включени коридорите, асансьорите, фитнес-залите, магазините и салоните за красота към тях, да не говорим за бани, сауни, басейни, открити пространства, като паркинги, градини, детски площадки към хотела.

Добрият звук е ясен, чист, дълбок и прецизно съобразен с акустичните характеристики на помещението и с факта, че все пак посетителите трябва да могат да разговарят спокойно помежду си без да се надвикват. Той не само се чува добре, но преди всичка се чувства - добрият звук трябва да действа като наркотик. За получаването му е необходима прецизна акустична обработка на помещенията, правилен подбор на компонентите на озвучителната система и нейната настройка, коректно разположение и насоченост на озвучителните тела.

базиран на Website Baker