брой 2

Барът в хотела - празник за всички сетива

Съвременната концепция за хотелски бар се базира в голяма степен на възможностите за различни възприятия на посетителя: зрение, слух, обоняние, усещания, чувства. Представят се пет предложения за успе?на реализация на съвременен хотелски бар.

 

Препоръки при закупуване на оборудване и обзавеждане

Оборудването и обзавеждането на хотел, ресторант или заведение изисква големи инвестиции. От значение за избягването на гре?ки в инвестиционния процес е спазването на определени правила при събиране и оценка на различни оферти. Специално внимание е отделено на условията за доставка, гаранцията, начина на плащане, поддръжката и сервиза, които трябва да присъстват във всяка оферта.

Tаnk in Tank - концепцията на съвременния бойлер

Разгледани са двата основни типа бойлери, според използваната система за топлообмен. Подробно са описани предимствата на новата система Tаnk in Tank относно издържливост на високи температури, устойчивост на корозия и на варовикови отлагания, икономичност на енергопотребление и антибактериална защита срещу legionella. Възможностите за приложение на този тип бойлери в хотелиерството и ресторантьорството надхвърлят значително тези на конвенционалните.

Матракът - сърцето на хотелската стая

Обикновено основната част от престоя си в хотела гостът прекарва в леглото. За съжаление често хотелиерите отделят малко внимание на матрака. Тук се разглеждат различните видове матраци и изискванията към тях. Дискутира се и защитата на матрака със специални калъфи, както и критериите при избор на ново оборудване.

Върхови технологии в готвенето - ClimaPlus Control

Статията е продължение на стартиралото в брой 1 представяне на парните конвектомати ClimaPlus Control. Акцентът е върху ?ироките възможности за поддържане на различно съотно?ение между влага и температура в работната камера на конвектомата. Тази върхова технология позволява само с един професионален кухненски уред да се приготвя ?ирока гама ястия с отлично качество и гаранция за 100% повтаряемост при следващо приготовление.

Подход при оборудване на професионалната кухня

Опасността от закупуване на твърде много или твърде скъпи уреди за оборудване на професионалната кухня е причина за фалита на някои от новооткриваните заведения. Обръща се внимание на необходимостта от оборудване, осигуряващо завър?ен технологичен цикъл на готвене в зависимост от специализацията на съответното заведение. Колкото по-нужен и по-използван е един кухненски уред, толкова по-високотехнологичен и по-скъп следва да е той.

Студ от мрежата

Разглежда се една алтернатива за хладилните уреди в големите професионални кухни, чиито брой често достига двуцифрено число. Представена е концепцията на система от хладилни уреди, захранвани от обща компресорна мрежа. Дискутират се предимствата и недостатъците на тези две основни системи - класически и мрежово захранвани хладилни уреди.

Хигиената започва от леглото

Представени са малко известни факти, обуславящи необходимостта от специални грижи за хигиената на леглото в хотелската стая. Отделяните от спящия човек влага и люспи от кожа са хранителна среда за микроорганизми, обитаващи леглото. Пътят за тяхното отстраняване минава през честата смяна на бельото и високотемпературното му изпиране с подходящи препарати. Допълнителни грижи следва да се полагат за хигиената на матрака и неговия калъф.

Професионално почистване на пода

Чистотата е най-добрата визитна картичка за всеки туристически обект, а подът - най-видимия и най-уязвимия по отно?ение на чистотата елемент от интериора. Разгледани са редица практически аспекти на професионалния подход при почистването на пода. Поставен е акцент върху използването на професионални уреди и химикали, както и относно спазване на предписаните технологии за работа.

Автомати за продажба в хотела

Проблемът за денонощно обслужване на клиентите на малки и фамилни хотели с храни, напитки и дребни тоалетни принадлежности може да намери своето ре?ение чрез използването на автомати за продажба. Тяхното приложение освен, че осигурява допълнителни доходи за сметка на неголеми инвестиции и нищожни експлоатационни разходи, донася престиж и задържа гостите като постоянни клиенти. Разгледани са различните видове автомати за продажби и изискванията при експлоатацията им.

Триумф на голямото печено

Ренесансът на голямото печено е вече факт - след прозрачните, красиво наредени, но често безвкусни филийки нарязано месо от отминалата вълна на новата френска кухня, дойде времето на истинската еротика в съвременната кухня. Големите парчета ухаещо печено месо с твърда хрупкава коричка в апетитен жълтокафяв цвят е голямото изкуство на модерната кухня. За тяхното приготвяне освен професионалните познание е необходимо и прилагането на най-съвременни технологии на обработка.

Смесената кухня - кухнята на бъдещето

Комбинирането на технологии и подправки, използвани от различни национални кухни, започва да се превръща в хит. Заемането на идеи и екзотични добавки от Далечния ?зток придава особен блясък и на най-баналното ядене. Смесената кухня е по-скоро нов термин за старите навици на готвачите да откриват нови хармонии и вкусови комбинации с цел да предложат нещо любопитно и неочаквано. Смесената кухня размива границите на националните кухни и постепенно заема своето място в менюто на много ресторанти.

Наредба за категоризиране на туристическите обекти

Наредбата за категоризиране на туристическите обекти е приета с ПМС 222 от 27.09.2002 година и урежда новите условия и ред за получаване на категория на хотелите, ресторантите и заведенията в на?ата страна. Тя се издава на основание на чл.55, ал.3 от новия Закон за туризма и е в сила от 1.10.2002 година. Необходимостта от периодично подновяване на категоризирането прави този документ абсолютно необходим за всеки собственик и управител на туристически обект.

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, е одобрена с ПМС 220 от 25.09.2002 година. Тя урежда таксите, които се събират съгласно чл.17 и следващите го от Закона за туризма за разглеждане на заявления и за издаване на лиценз и определяне на категория на туристически обект в страната. Тарифата е в сила от 1.10.2002 година.

базиран на Website Baker