брой 18

Асансьорът в хотела

Независимо колко луксозно е обзаведена хотелската стая, независимо от предлаганите екстри и високото ниво на обслужване, независимо от приемливите цени, гостът няма повторно да отседне в хотела, ако той няма асансьор или пък не е работил, когато е бил посетен. Нивото на асансьора в хотела е вече едно от средствата в тежката конкурентна битка за привличане на нови и задържане на съществуващите клиенти. Затова напоследък на избора на асансьорите в хотела се отделя почти толкова внимание, колкото и на интериорното му обзавеждане. Законодателят определя задължителни изисквания за наличието на асансьори в хотелските сгради в зависимост от категорията на хотела. Най-общо те се свеждат до факта, че колкото повече са звездите, толкова по-високи са изискванията към асансьорите в съответния хотел. Във високо категорийните хотели задължителното разделяне на потока на гостите от този на обслужващия персонал и различните товари налага монтиране на няколко типа асансьори: за гости, за сервизното обслужване, за товари и кухненски. В хотелите с по-ниска категория е практика да се съчетават пасажерските, сервизните и товарните потоци.

Защита на туристическите обекти от капилярна влага

Капилярната влага засяга не само стари, но и новопостроени сгради, при които не са взети мерки за ефективна хидроизолация на основите. Причина за появата й е капилярното просмукване на влагата от основите на сградата, което започва от долната част на стената и постепенно нараства нагоре. Влагата в основите е свързана с наличие на подпочвени води и зависи от тяхното ниво, от броя и количеството на валежите, от течове в канализационната или водопроводната системи а също и от големината на капилярите в структурата на материала от който са изградени основите на сградата. Щетите от капилярната влага са не само петна от влага и отлепване на мазилката, измятане и загниване на дървената дограма, отлепващи се тапетите, но също и появата на мухъл и постоянна неприятна миризма в помещението, навлажняване на други хигроскопични материали, а по-продължителното  въздействие неминуемо води до повреждане на обзавеждане, апаратура или стоки, като в някои случаи дори причинява раздробяване и разру?аване на тухлите (бетона) и статично отслабване на конструкциите. Съществуват различни ре?ения за борба с капилярната влага. В случая на изградена вече сграда един от най-ефективните методи е инжектирането на водоотблъскващ силикатен разтвор в навлажняващата се стена, с което се създава  така наречената химична бариера. След като проникнат в стената, силикатите реагират с варта или цимента и образуват неразтворими минерали, предотвратяващи капилярното покачване на водата.

Огледалото в интериора на туристическия обект

Огледалото е често един от неоснователно неглижираните елементи на хотелското и ресторантското обзавеждане. Добрите дизайнери обаче не пропускат никога неговото използване, защото то внася нови измерения в затворените пространства.. С помощта на огледалото е възможно тъмните помещения да се направят по-светли, малките и тесните - да изглеждат по-просторни, залите – по-пищни и екстравагантни. Някои помещения в туристическите обекти, като предверия, банкетни зали, тоалетни и бани дори не могат да добият завър?ен вид без огледало. Сполучливият избор на огледало дава големи възможности за нови идеи в интериора на хотела, ресторанта, бара или заведението.

Банкетни системи

Много са удобствата и предимствата на банкетите в ресторантьорството: необходимите количества продукти са точно определени;  всички гости консумират една и съща храна по едно и също време, намалява се относителния разход на труд и енергия; гарантира се осъществяване на строг ценови контрол и т.н. Ако се преодолеят проблемите с температурата на храната, контрола на порциите и необходимия персонал, обслужването на банкетите ще върви спокойно. Все повече ресторанти обаче преминават към обслужване на банкетите по системата готвене-охлаждане. Тя позволява постигане на необходимата температурата на храна, добро подреждане на ястията в чиниите, контрол на порциите и бързина на сервиране, като едновременно с това осигурява и най-важното - качество и безопасност на храната.

Как да направим професионалната кухня най-близка до идеята на собственика?

Професионалните консултанти са тези, които интерпретират желанията на собственика в съответно функционално ре?ение, което архитектът и конструкторът обличат в пространствена форма. Това е своего рода превод на неговата идея в една функционираща професионална кухня, отговаряща и на архитектурните и инженерните изисквания. Консултантите са не само специалисти във функционирането на професионалните кухни, но са и вещи в областта на архитектурния и интериорния дизайн, електрозахранването, охраната на труда, нормативната уредба и много други аспекти в сферата на строителството. Те следва да са наясно с всички елементи, които могат да контролират или ограничат архитектурните възможности за оптимален дизайн на професионалната кухня и да информират обратно на собственика за евентуални ограничения от конструктивно или архитектурно естество.

Системи за централно почистване

Системите за централно почистване на прах са познати от доста време и днес се използват с успех в модерните офисни комплекси от клас А, както и в много хотелски вериги. Липсата на достатъчно информация за предимствата и недостатъците при използването на тези системи е основна причина инвеститорите у нас да игнорират тази технология в проектите за нови или за реконструиране на съществуващи хотелски сгради. В статията се разглеждат основните елементи на една система за централно почистване на прах и изискванията за тяхното нормално функциониране.

Предизвикателството на униформата – как се определя собствения стил?

Следването на съвременните тенденции може да бъде сериозно предизвикателство, особено когато се касае до униформата в туристическите обекти. Как се определя необходимостта от промяна? Как да се осигури стил, който не само да е съвременен за целия живот на униформите, но и да е в пълно съответствие с желания имидж на съответния обект? Как униформеното облекло влияе върху идентичността на туристическия обект? Отговорът на тези въпроси предполага внимателна оценка на редица факти и алтернативи. Днес работното облекло е мощно оръжие за създаване на ярък, запомнящ се образ и това мотивира хотелиери и ресторантьори при вземането на ре?ение да изхождат не от съображения за моментна изгода, а от необходимостта да превърнат униформеното облекло в своеобразна визитна картичка на своя туристически обект. Създаването на единен фирмен стил позволява да се подчертае визуално принадлежността на служителите към него, оформяйки единна фирмена символика.

Светски удоволствия

Ако има дума, която обобщава модерния хотелски СПА-дизайн, това е holistic (holistic е термин, използван при алтернативната медицина, за описване на медицински грижи, разглеждащи физичните, умствените и духовните аспекти на живота като взаимносвързани и балансирани; холистиката използва ?ирока гама алтернативни медицински практики). Манията към естествени материали за продуктите, използвани при терапията, се пренася безпроблемно и в дизайна. Естествените материали предлагат безкрайна гъвкавост. С промяната на материала се сменя и атмосферата. Целта е в създаването на една желана от клиентите среда, едно място където времето спира и древните практики се сближават с научно развитата грижа за тялото; място което не  създава усещането, че си един от многото, а вну?ава чувството че си единствен. Това което прави естествените материали така привлекателни е топлината, която излъчват и усещането за гостоприемство, което пораждат. Всичко, което вну?ава клиничност, е дълбоко погре?но днес, когато СПА-центровете на хотелите продават персонифицирано обслужване и стил на живот. Затова дизайнерските екипи предпочитат естествените материали и се стремят към създаване уникалност в ре?енията за всеки детайл на СПА-центъра.

Виното – съхранение и сервиране. Сомелиерът в ресторанта

Вината и напитките могат да формират 40 до 60 % от оборота на заведенията за хранене. Това предполага ресторантите да поддържат на склад определени количества в достатъчно разнообразие за да могат да отговорят на текущо възникващите потребности. ? тук голямо значение има винената култура на персонала относно подбора и правилното съхранение на виното - неподходящите условия в склада съсипват качествата не само на марковите, но и на трапезните вина и това определено отблъсва клиентите и намалява консумацията. Затова навсякъде по света за виното в ресторанта отговаря специално подготвен човек – сомелиер, в чиито задължения като правило влиза съставяне на винена листа и правилно поддържане на съответни количества в ресторанта. Собствениците или управителите на ресторанти имат пълно доверие на сомелиера, който закупува вината, като често поема и отговорността за съотно?ението между цена и качество на виното по пътя на внимателен подбор на доставчици или производители на вино.

Десет тактики за нарастване на продажбите в ресторантьорството

Нарастването на приходите на заведенията може да бъде постигнато и с по-прости техники, както за ресторантите с по-големи бюджети, така и за тези стартиращи от нула. Съществуват хиляди възможни тактики за увеличение на приходите без пряка реклама в мас-медиите. Разгледани са десет от най-добрите американски идеи за развитие на маркетингова стратегия на заведенията. Някои от тях биха могли да се приложат успе?но и в на?ите условия.

Един нов начин за забавление на гостите на ваканционните хотели

Благодарение на специализираните телевизионни програми и печатни издания кулинарното образование на хората по света доби огромна популярност. Една съвсем нова подобна тенденция се яви на пазара на туристическите услуги сред ваканционните хотели и селища, които желаят да осребрят кулинарния интерес на своите гости. Кратко кулинарно обучение на желаещите гости на ваканционните хотели предлага не само уникален професионален опит, но и ги зарежда с положителни емоции и възможности да се похвалят на своите семейства и приятели с наученото, пресъздавайки някои от местните кулинарни специалитети в дома?ни условия. Този подход печели огромна популярност и обучението, надхвърлящо елементарните готварски курсове, става все по-съвременно и интересно със силен акцент върху местната кухня. Акцент на всеки курс е приготвянето на едно обедно меню от четири местни ястия, които курсистите накрая дегустират. Курсът обикновено завър?ват с връчване на поименни дипломи за всеки курсист от главния готвач. Успехът на това начинание насочи някои хотелиери по света да организират и подобни учебни програми за децата на гостите – една засилваща се тенденция напоследък.

базиран на Website Baker