брой 16

Експанзия на дизайна

Днес все повече ресторанти са изправени пред нарастващата конкуренция и се обръщат към дизайна с надежди за подобряване на техния бизнес. Еволюцията към по-съвременен дизайн цели преживяването на клиента да бъде насочено към нарастване на неговото удовлетворение. Това определя необходимостта от строга идентификация, която да привлича бързо и да задържа трайно вниманието на посетителите.

Хотелските ресторанти

В резултат на стратегическото преосмисляне на ролята на храненето хотелските ресторанти вече не се разглеждат само като удобство за гостите, но и като средство за привличане на вън?ни клиенти. Затова изискванията към заведението стават много по-високи и то вече следва да бъде достатъчно атрактивно за да привлича не само гостите, но и вън?на публика. Няма причина ресторантът в хотела да не бъде пазарно ориентиран и предлаган на местните хора. Подобни концепции са ориентирани към по-агресивна конкуренция с независимите местни ресторанти.

HACCP – Европейска гаранция за безопасност на храните

В производството на храни съществуват обективно биологични, химични или физични рискове, които могат да причинят зараза, заболяване или дори смърт при липсата на контрол върху тях. HACCP е превантивна система за контрол на опасностите и се използва, за да се предотврати възникването на потенциални проблеми с безопасността на храните. Нейното внедряване са базира на седем основни принципа.

Новите технологии в помощ за постигане нужната безопасност на храните

Поставяните все по-високи изисквания за безопасност на храните принуждават много ресторанти или ресторантски вериги да търсят помощ в най-новите и напредничави технологии в тази сфера. Новите ръчнопреносими устройства за наблюдение на безопасността на храните започват да играят важна роля. Допълнителен фактор, подсилващ ефекта от внедряване на тези технологии е спазването на температурните стандарти, което помага за осигуряване и поддържане на подходящ вкус, мириз и качество на ястията.

Закуската в хотела – потенциал за създаване на лоялни клиенти

Желанието да има повече доволни клиенти е довело до създаването на tabletop display – една възможност за избор на разнообразни продукти с оригиналност на сервирането на ограничено място.

Зовът на униформените облекла

Униформените облекла в туризма се асоциират с чистота, лукс и професионализъм, а модната фирмена концепция на облеклата на служителите показва, че туристическият обект е в крак с тенденциите на модните корифеи. Световните производители на униформи за туристическата индустрия считат, че преминаването към цветни облекла е едно от новите предизвикателства за тази сфера.

Безопасна експлоатация на фитнес центъра в хотела

Погре?но или небрежно ползване на фитнес уредите може да доведе до наранявания и да навреди на имиджа на хотела. Това налага хотелиерите да обърнат специално внимание на състоянието и правилната експлоатация на фитнес оборудването в своя хотел.

Ароматерапия, аромакология, свещи или как да поглезим клиентите?

Всяка значима култура през вековете е използвала аромати за създаване на различни чувства и настроения. Присъствието на ароматерапията в различните възстановителни процедури и сеанси в SPA-центровете на хотелите възражда тази вековна традиция, а използването на ароматни свещи в заведенията е чудесен начин за постигане на приятно настроение.

Единадесето професионално изложение Хотел&Ресторант ЕКСПО

За единадесета поредна година бяха представени най-нови изделия, технологии, продукти и услуги за туристическата индустрия.

?зползване на мобилни телефони в ресторанта

Непрекъснатото звънене и провежданите на висок тон разговори по мобилни телефони създава проблем за посетителите в ресторанта и заведението. В подобни случай възпитаните гости се извиняват на събеседниците си, стават и отиват да проведат разговора на странично място, а за останалите се очаква управителят или сервитьорът да ги информират по подходящ начин за очакваното поведение при ползване на мобилен телефон в заведението.

Кетърингът - възможност за пови?аване на приходите на ресторанта

Една от най-естествените възможности за раз?иряване дейността на ресторанта е добавянето на кетъринг услуги. Днес все повече ресторанти се обръщат към кетъринга като средство за увеличение на техните приходи. За това спомага фактът, че редица от необходимите за целта условия са налице - готвачи, сервитьори, кухненски уреди и т.н. Ре?аващи фактори за успеха на кетъринга за всеки ресторант са създаваната организация за съвместяване с основната дейност и нивото на разходите.

базиран на Website Baker