брой 14

Пови?аване на енергийната ефективност чрез топлоизолация

Енергийната ефективност на туристическите обекти е един от важните елементи, влияещи върху формирането на разходите, а от там и на цената на туристическия продукт или услуга. Независимо дали сградата на хотела, ресторанта или заведението се отоплява с класически средства или с климатична инсталация, разходите за отопление и охлаждане зависят силно освен от технологичното равнище на използваните съоръжения и от енергийните загуби на сградата и отделните помещения. Затова енергийната ефективност на сградите е свързана с прецизно изпълнени изолации, гарантиращи поддържането на желаната температура и влажност с минимална загуба на енергия, ниско ниво на ?ума и сигурна пожаробезопасност. Добре проектираната и изпълнена топлоизолация несъмнено осигурява значително пови?аване на енергийната ефективност на сградата, а от тук и по-добра конкурентноспособност на база на възможност за снижение цените на продуктите и услугите на туристическия обект.

Банята в хотела

Банята в хотела вече не е това, което бе?е едно време – бели фаянсови плочки, често до тавана, и унифициран и скучен санитарен фаянс, също в бяло. Концепцията за съвременната баня се асоциира с едно добре организирано пространство, в което всеки елемент хармонира с останалите, а цялото помещение зарежда с положителна витална енергия не само тялото, но и ду?ата на госта. Модерен дизайн, съвър?енни и прости форми, ?ирока продуктова гама, разнообразни размери, отлична функционалност, богата палитрова гама, завър?ени колекции от комплектоващи продукти – това са само част от качествата, които реномираните фирми за санитарна керамика предлагат на пазара. Тайната на минималистичната линия на модерния дизайн на хотелската баня се крие в изчистените форми, простите композиции и не натрапчивите детайли и аксесоари – едно съвър?енно комбиниране на форми и линии, създаващи невероятно чувство за хармония. В ерата на съвременните технологии банята в хотела наподобява по-скоро футуристичен кът за отдих и е олицетворение на лукса и елегантността. Цялото обзавеждане е подчинено не само на атрактивна визия и удобство за ползване, но и на изключителна функционалност.

Торсионният генератор – енергоспестяваща система за отопление и битова гореща вода

Уникалният метод за преобразуване на енергия прави торсиония метод предпочитан за топлогенериращи системи за отопление, битова гореща вода и пречистващите съоръжения. Енергопреобразуването се основава на ефект, предизвикан от бързо въртящ се флуид по логаритмична крива с голям ъглов момент. Създаденото енергийно напрежение поражда усукване на молекулярните структури, което променя дължините на структурните връзки и ъглите на свързване на молекулярно ниво, при което се отделя енергия от топлинен тип. Очистващият ефект при торсионния хидрогенератор се дължи на силно изразените амплитуди при усукването, създадената противоположна поляризация в молекулярните структури и уплътняване на междумолекулярните пространства на работния флуид - най често вода. Единствената енергия, използвана от торсионните хидро- и топлогенератори е електричество за задвижване на двигателя на напорната помпа. Направените изчисления показват, че началните инвестиции за внедряване на торсионен топлогенератор за отопление и битова гореща вода се възстановяват за не повече от две години за сметка на реализираните икономии от енергоносители за конвенционалните системи. Внедряването на торсионните хидро- и топлогенератори в сферата на туризма може да бъде реализирано както за новостроящи се, така и за съществуващи туристически обекти, които имат изградена и действаща инсталация за отопление от конвенционален тип или за пречиствателни процеси на новоизграждани или съществуващи пречиствателни станции.

?нтериорният дизайн

Създаването на уникален стил на туристическия обект се постига трудно без помощта на специалист по вътре?ен дизайн. ?нтериорният дизайнер работи съвместно с хотелиера и ресторантьора за създаване на една завър?ена среда, която да привлича клиенти. Той оценява съществуващия бизнес и клиентела и изгражда концептуални идеи, скици и планове, показващи необходимите промени в интериора.
Дизайнерските фирми могат да помогнат за определяне на необходимата площ и за оценка на пространствата, въздействащи върху осъществяването на съответния бизнес. Те определят и до каква степен художественото оформление влияе на крайната цена на съответната реконструкция или модернизация. Дизайнерите ще калкулират разходите преди изпълнението на проекта и ще формират отделни цени за всеки планиран елемент, както и възможности за алтернативен избор на ре?ения, които са най-подходящи и отговарящи на финансовите възможности на туристическия обект. ?нтериорните дизайнери могат да спестят време и пари на хотелиера и ресторантьора. Добрият дизайнер свързва винаги стила на интериорния дизайн за съответния хотелски или ресторантски бизнес със съответната клиентела и местоположение на обекта. Той изследва вида на клиентите на туристическия обект, търсените от тях развлечения, степента на привличане или отблъскване на клиентския поток от различния стил интериор, имиджа на съществуващия бизнес и насоките за неговото развитие, връзката между местоположението и стила на вътре?ния дизайн.

Кухни по поръчка

Повечето професионални кухни имат визия на дългата линия от разнообразни уреди и оборудване от различни производители, всеки от които обикновено е специализиран в една тясна област. Освен различните стилове и размери, несъответствията в параметрите на отделните уреди създават често тесни места в кухненското производство или замразяват неоползотворена производителност и мощност. В противовес на тези ре?ения комплексно ре?ените професионални блок-кухни предлагат по-голяма гъвкавост, увеличена ефективност и естетична привлекателност. Кухненският блок се състои от различни модулни елементи, които са свързани заедно, създавайки един без?евно свързан комплекс от разнообразни по своята функция уреди. Този подход предоставя по-голяма функционалност при далеч по-малко необходимо пространство и прави кухненското оборудване по-лесно за достъп. Компонентите на кухненския блок могат да включват всякакъв тип елементи – газов или електрически нагревател, скари, фурни, пържолници, индукционни нагреватели, подгряващи камери и охлаждащи уреди, конвектомати - всичко компановано в едно пространство като едно единствено устройство.Кухненските блок-комплекси икономисват площ, намаляват броя на необходимия персонал, осигуряват икономия на енергия и създават по-добра поточност на изпълнение на технологичните операции в професионалната кухня. Това ги прави все по-предпочитани на само при изграждането на нови заведения, но и при всяка модернизация и реконструкция, свързана с подмяна на кухненското оборудване.

Анализ на риска и критични контролни точки НАССР

Системата HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) засяга всички фирми и организации - звена от хранителната верига, които участват в процеса на приготовление на храните – от добиването на изходната суровина, нейната преработка, производството, експедицията, доставката до консумацията на крайния хранителен продукт. ?звестно е, че тези процеси са свързани с големи потенциални рискове за живота и здравето на хората - от механично или химично замърсяване, микробиологично заразяване или други вредни или опасни фактори. ?деите на НАССР са прости и логични - това е система за сигурност чрез превенции, която изисква да се идентифицират всички известни и потенциални рискове и опасности, да се опи?ат като проявления, последици и причини, да се изучат начините за предотвратяване на съответна проява, както и подхода за коригиране на последиците от нея, да се документират съответни работни правила, които да бъдат вградени в технологията, персоналът да се обучи, да ги познава добре и да ги прилага в работата си.

Аксесоарите за подреждане на масата

Аксесоарите за подреждане на масата включват огромно разнообразие от прибори, предмети и съдове, като канички за олио, зехтин, оцет и подправки, солници за сол и черен пипер, купи или сосиери за суфле и сосове, подноси за сервиране, дъски или панерки за хляб, дъски или купи за сирене, ?ейкъри, кани и гарафи, пепелници, пръстени за салфетки, вази, табели, свещници, настолни лампи и много други. Те са са важно средство за допълване на потребностите при хранене, за създаване на приятна атмосфера в туристическия обект и способстват заведението да се отличава от своите конкуренти. Размерите и капацитетът на различните аксесоари варират в ?ироки граници, което позволява на ресторантьорите да избират най-подходящите за подреждане на масата. Повечето производители предлагат аксесоари, които изглеждат добре и са функционални и достатъчно издържливи. Много прибори са ре?ени в определен жанров план или имат еклектични форми, което отговаря на последните модни тенденции в бран?а. Някои аксесоари престояват по-дълго време, напълнени с хранителни продукти чието разваляне може да се превърне в проблем, ако съответните съдове не се изпразват регулярно и не се измиват щателно.

Тенденции в храненето – азиатска инвазия

Неоспорим е фактът, че азиатската кухня заема все по-силни позиции в гастрономията. Днес все повече готвачи създават иновационни рецепти включващи азиатски продукти – с прибавянето на щипка от няколко вида подправки, малко лимон и зехтин те създадат вдъхновен от Азия вкус на своите ястия. Предизвикателството в случая е да се балансират толкова много контрастиращи аромати и консистенции за получаването на резултат, високо оценяван от клиентите на ресторанта. Допълнителен аргумент в полза на азиатската кухня е и ниското съдържание на холестерол в използваните продукти. Светът стана по-малък и хората знаят повече за храната - съществува огромно проникване и смесване на различните национални кухни, които стават достъпни за милиони консуматори по света.

Справочниците в туристическия бизнес

Съвременният справочник е свързващо звено между купувача и продавача и оптимално средство за раз?иряване присъствието в съответния пазарен сегмент. В исторически план първата форма на справочник е печатната. С развитието на различните средства за комуникации се появяват и нови форми – телефонни справочни системи, специализирани справочни предавания на радио и телевизия, уеб-базирани системи в интернет, а в последните години и справочни системи за ползване чрез GSM. За да изпълни предназначението си всеки справочник трябва задължително да съдържа най-малко наименование, адрес и комуникационни данни на включените в него обекти, като всяка друга допълнителна информация, описваща осъществяваните от него услуги и дейности, раз?ирява значително ефекта от неговото използване. Важен елемент на всеки справочник е и система за търсене в него. Печатните издания обикновено класифицират включените в тях обекти по един или няколко критерия – азбучен ред на наименованието, местонахождение, вид на обекта или осъществяваната от него дейност. Далеч по-добри възможности предоставят интернет базираните справочници, както и справочните системи за ползване чрез GSM – те осигуряват и допълнителна възможност за търсене по повечето смислени комбинации от включени показатели, с което се ускорява справочния процес и получените резултати се доближават максимално до търсеното ре?ение.Пазарът на туристически справочници у нас предлага вече сравнително голямо разнообразие на възможности за включване – национални, регионални, годи?ни, месечни и дори седмични издания. За да бъде успе?на рекламата на един туристически обект и да постигне целта си, ресторантьорът и хотелиерът трябва да направят и правилен избор на справочника, в който да рекламират.

Превенция от пожар

Пожарната безопасност в туристическите обекти предполага: наличие на пожароизвестително оборудване за своевременно откриване на пожар, както и адекватни средства за борба с пожара; ясно маркирани пътища и аварийни изходи при пожар; пожарна безопасност на всяко работно място и на използваното оборудване. Най-разпространените рискове от пожар са свързани с електрическото оборудване; отоплителните уреди; фритюрниците в кухнята; наличието на натрупани отпадъци или запалими аерозоли; неправилно съхраняване на лесно запалими вещества; тютюнопу?ене и др. Сериозни рискове пораждат недоброто поддържане на газовите уреди, допуснатото замърсяване и отлагане във вентилационните филтри и кухненски абсорбатори, работещи кухненски уреди без адекватен надзор. Особено внимание се отделя на аварийните пътища и изходи, трябва да бъдат през цялото време свободни; да водят директно към безопасните места; да бъдат адекватни на максималния брой хора, които могат да се намират в съответните помещения по всяко време; да се отварят по посока на излизането. Аварийните пътища и изходи трябва да бъдат маркирани със съответни знаци и сигнали. Персоналът на туристическия обект трябва да има конкретни писмени задължения за действия и отговорности в случай на пожар.

Нов стандарт в IP-телефонията

Появи се нов стандарт в телефонията праз ?нтернет - протокол за иницииране на сесия – Session Initiation Protocol (SIP). Това е протокол, представляващ стандартно свързване на комуникационни приложения за пренос на гласови данни през ?нтернет (VoIP), ксйто заменя по-старите, по-сложни стандарти и специализирани методи. Преимуществата на SIP могат да се реализират в пълна степен когато се инсталират телефони със SIP възможност в стаите за гости и в лоби-зоната. Това позволява да се използуват и другите хотелски приложения, като системата за управление на хотела (PMS), системата за сметки за телефонните разговори, система за безкасово плащане (POS), ?нтернет и регионални информационни системи и всичко това през телефона. Директно от своя телефон гостите могат да имат достъп до различни услуги като списък на местни ресторанти, подредени според кухнята, възможност за запазване на билети за театър или спортни събития, преглед на актуалните прогнози за времето, преглед на информацията за авиолинии и пътувания, както и разнообразие от други персонализирани услуги като автоматично телефонно събуждане или забрана за телефонно повикване. По принцип всяка web-базирана информация може да бъде подадена на телефоните, като за това не се изисква време или отделна разработка.

базиран на Website Baker