брой 13

Зимната градина – зелен оазис, привличащ повече клиенти

?звестна истина е, че туристическите обекти със собствена градина, привличат повече клиенти, което се явява тяхно конкурентно предимство - това обаче е валидно само за сезона, когато тази градина може да бъде ползвана от посетителите. Наличието на зимна градина елиминира тази зависимост от сезона и затова много собственици на хотели, ресторанти и заведения стигат до ре?ението за необходимост от зимна градина на фона на отдавна построен и функциониращ туристически обект. Най-добре е планирането на зимната градина да се възложи на специалисти в тази сфера, които ще предложат най-подходящия вариант за конструкция и начин за присъединяване към съществуващата фасадата. Освен възможността за създаването на целогоди?ен зелен кът в туристическия обект, зимната градина предоставя и един разумен начин за ефективно използване на слънчевата енергия за отопление, благодарение на парниковия ефект. Затова зимните градини привличат все повече вниманието на хотелиери и ресторантьори и осигуряват на посетителите така търсената връзка с живата природа.

Алтернативна енергия за туристическите обекти

Разходите за енергия в туристическата индустрия непрекъснато нарастват и влияят на крайната цена на предлагания продукт. Тази тенденция се обуславя от пови?аващите се цени на петрола и природния газ в световен мащаб, което неминуемо рефлектира и върху стойността на всички останали енергийни източници. Единствено слънчевата енергия, достигаща до земята, не променя своята стойност и това я поставя сред най-предпочитаните алтернативни източници на енергия за човечеството. Географското положение на страната благоприятства използването на слънчевата енергия, а сезонният характер на туризма съвпада с най-слънчевите дни. Тези обстоятелства насочват все повече хотелиери и ресторантьори към този алтернативен и евтин енергоизточник. Най-често слънчевите инсталации се използват вместо другите традиционни източници на енергия за загряване на вода за битови нужди на хотели, ресторанти и заведения, както и за затопляне на водата в басейните. При добър дизайн животът на една слънчева инсталация е повече от 20 години.

?новационна технология и изключителна гаранция са в основата на невероятния успех на фирма МАТРАКС

Фирма Матракс ЕООД е изключителен дистрибутор на италианската компания Магнифлекс, притежаваща един от най-високотехнологичните заводи за матраци в Европа. Патентът за вакуумно пакетиране на матраци под формата на руло е революция в световното им производство - тази технология намалява обема при транспорт и съхранение до 6 пъти и гарантира много високо ниво на хигиеничност. Латексовият матрак, доставян в хотела на руло, се приема като новост, която осигурява на гостите максимален комфорт на сън и почивка. Сериозно конкурентно предимство е и гаранцията на матраците Магнифлекс възлизаща на 10 години, което не се предлага от никоя друга фирма на пазара у нас.

Високите технология навлизат ре?ително в професионалната кухня

Готвачи, търсещи нови рецепти през ?нтернет или поръчващи онлайн необходимите им пособия и продукти, кухненски уреди с компютърно управление, самодиагностика на кухненското оборудване, свързано през модем с производителя – това не са прогнози за бъдещето или картини от най-висококатегорийните хотели по света, а реалности вече и у нас. Високите технологии навлизат ре?ително в професионалната кухня - няма да е далеч времето, когато цялата топла кухня ще се състои само от два-три уреда. Парните конвектомати на немската фирма RATIONAL действително рационализират дейността в професионалната кухня по един революционен начин - например разпознават количеството на продукта, който е поставен в конвектомата и сами избират оптималния режим и време за обработка. Тези конвектомати отговарят в най-пълна степен на изискванията за енергийна ефективност, позволявайки ползване на евтина нощна енергия чрез автоматизирано управление на уреда без участие на персонал, автоматично самопочистване, управление чрез гласови команди и др.

Хигиената в туристическия обект – водещ показател за оценка на качеството на обслужване

Концепцията за комплексно обслужване на клиенти на Веедик ООД включва качествено професионално кухненско и перално оборудване, индивидуални хигиенни програми, продукти за поддръжка на басейни и Wellness-продукти. За професионалистите в бран?а миялните ма?ини на MEIKO, пералните стопанства на Stahl, подопочистващата техника Columbus, почистващите, средства и консумативи на Vileda Professional (от камериерските колички и кофи с техните аксесоари до почистващите кърпи и гъби), професионалните почистващи препарати на Dr.Schnell и Kiehl говорят само едно – висок клас професионализъм. Освен тях на преден план излизат и немското оборудване за професионални кухни KUPPERSBUSCH, хигиенните консумативи и дозиращи устройства TORK и PHS. Неправилният начин на експлоатация на някои уреди и устройства или погре?ното използване на отделни продукти, имат за резултат вло?аване на показателите за нивото на хигиената – най-често това се дължи на съществуващите проблеми с квалификацията на персонала, които засягат основно обектите със сезонен характер на работа. Затова Веедик ООД организира комплексно обучение на персонала за работа с новите уреди и продукти като осигурява необходимите пособия и информация.

Уникален дизайн се постига и с много грижа и отно?ение към интериорния текстил

Съвременната практика в туристическата индустрия е свързана с периодична смяна на интериора – за някои заведения това се прави доста често: например на две - три години. ?зискванията на всеки хотел и заведение да има своя специфика и индивидуалност затрудняват допълнително тази задача и поддържането на стокови наличности с подходящо разнообразие е почти непосилна задача за много от търговците на текстил в бран?а. Практика на БМС Медсо ООД е да не предлага на големите хотели тъкани, които вече са били използвани в интериора на друг хотел – това дава добри гаранции за постигането на неповторима индивидуалност и собствена физиономия на всеки хотел, ресторант и заведение. БМС Медсо ООД предоставя и необходимите сертификати за трудна горимост, износоустойчивост и устойчивост на светлина. В производството се влагат специални апретури срещу петна, прах, вода, така че изделията от такива тъкани могат да бъдат използвани на открито, на тераси или в пространства край фонтани и басейни, където не е необходимо мебелите непрекъснато да се прибират или покриват. През последните години трудногоримите тъкани са задължителни според европейските стандарти. Съвременните текстилни изделия имат нужда от конкретни условия за поддръжка, защото скъпоструващата покривка, завеса или дамаска може да бъде съсипана с едно изпиране в пералната ма?ина, от неподходящ препарат или на гладачния каландър. Затова е необходимо съответно обучение на персонала, което е продължителен процес и ще мине известно време преди професионалистите да възприемат и използват текстила като инструмент за създаване на уют и настроение в техния туристически обект.

Тенденция за възходящ интерес към пазара за СПА-оборудване на хотелите

СПА-вълната, заляла света, достигна в последните години и България. Все повече висококатегорийни хотели търсят възможности за изграждане на собствени СПА-центрове, привличащи платежоспособните клиенти. Отварящата се пазарна ни?а в този сегмент насочва Шумел-М АД към раз?иряване на производството на едни от най-популярните му продукти в страната и чужбина - различните типове масажни ку?етки, козметични столове, както и апаратите, свързани с редуциране на теглото, с антицелулитната терапия, фитнеса и релаксацията. Тези продукти се отличават с качество, гарантирано съобразно европейските директиви за безопасност, красив дизайн и приемливи за на?ия пазар цени.

Високото ниво на сигурност за гостите на хотела не означава контрол върху тях

Сигурността за гостите все по-често се издига в основен приоритет при изграждане на нови или реконструкция на съществуващи туристически обекти. Бързите темпове на развитие на електрониката дават възможност за изграждане на комплексни системи за сигурност, съчетаващи контрол на достъп, пожароизвестяване, сигурни безналични разплащания за ползваните вътре?ни услуги в хотела, паркинг-системи, видеонаблюдение и др. Комбинираният четец на магнитни и чип-карти дава възможност гостите на хотела да ползват по-евтините магнитни карти, които дори могат след напускане да задържат като спомен или реклама на хотела. Чип-картите обикновено се използват от персонала, като в тях се записва информация в кои стаи е влизал съответния служител и може дори да се разпечата графика на неговото движение през работния ден. Съвременните паркинг-системи могат да бъдат изключително гъвкави и позволяват въвеждане на различни тарифни структури: гости, абонати, наематели, временни потребители.

базиран на Website Baker