брой 12

Направете функционалните пространства на конферентните зали по-приятни

Новият подход в дизайна на функционалните пространства в хотела акцентира върху тяхното многоцелево използване и върху качеството на материали, влагани в изграждането и обзавеждането им. Мултифункционалният характер на тези помещения предполага и многоцелево използване на техния интериор и обзавеждане – за конферентни и конгресни прояви, фирмени презентации, работни срещи и заседания, провеждане на модни ревюта, организиране на фирмени или фамилни тържества и банкети.

Общата тенденция е функционалните пространства да се интегрират като неразделна част от хотела. Разбира се, съществуват определени изисквания към вида и обзавеждането на всяка зала, съобразно конкретното й предназначение, което се постига чрез създаването на собствен стил и атмосфера по подобие на различните ресторанти в хотела.

В този смисъл всяко хотелско пространство е носител на стилове, обединена от една обща идея - гарантиране на достатъчно възможности за изискванията на различните потенциалните клиенти.

Покупка на оборудване – откъде да започнем?

Често при покупката на оборудване се търси отговор на въпроси от типа: Дали да се замени съществуващия уред със същия или с друг от същата марка, но по-нов модел? Какви други алтернативи са налични? Какви са новите технологии в тази област? ?ма ли по-енергоспестяващи уреди? Каква е съвместимостта със съществуващите уреди и може ли да се постигна съгласуваност с тях?

Статията се опитва да отговори на въпроса откъде да се започне, когато настъпи моментът на смяна или покупка на ново оборудване.

Правила за избор на климатична техника

Бурното развитие на пазарния сегмент на климатичната техника през последните години извади продажбите извън специализираните фирми и доведе до ?ироко предлагане на тази техника в различни магазини, в които продавач-консултантите не винаги са в състояние да посъветват компетентно своите клиенти. Днес все повече хотелиери и ресторантьори осъзнават огромните удобства, предлагани от съвременната климатична техника, и тяхното значение за все по-силната конкуренция на пазара на туристическите услуги. Това налага определени елементарни познания в тази област, които подпомагат взимането на най-оптимално ре?ение при избора на подходяща климатична техника.

В материала са изложени трите основни правила, които следва да се съблюдават, когато се избира климатична техника: коефициент на енергийна ефективност, инверторна технология и ?ум. Придържането към тези правила гарантира в една или друга степен ефективността на бъдещата инвестиция.

Добрият дизайн на нестандартните мебели гарантира красотата на заведението и хотела

Нестандартните мебелите на хотелите и заведенията са тези, които правят интериора по-практичен и по-ефектен, осигурявайки оптимални пространствени ре?ения. Обикновено при изграждането на нови туристически обекти проектантите се съобразяват с предлаганите на пазара стандартни мебели. При реконструкция и модернизация на сгради обаче, които не са били построени специално за хотели, ресторанти и заведения, често се прибягва до нестандартно мебелиране с оглед постигане на функционалност, която не е заложена в проекта на самата сграда. Когато се търси създаването на различна атмосфера и специфичен стил, почти винаги се прилагат нестандартни ре?ения, които предлага само мебелното обзавеждане по поръчка. Създаването на индивидуален стил и удобства, според изискванията и желанията на хотелиери и ресторантьори, обикновено може да се постигне за сметка на уникален подход в обзавеждането.

Подгответе успеха чрез съдовете и приборите за сервиране

От чиниите, ча?ите и приборите за хранене до гювечетата и стъклениците за подправки, приборите и съдовете за хранене и сервиране изискват точно око и творчески усет от ресторантьора, за да отговорят на стила на заведението и настроенията, които трябва да вну?ат на клиента. Повече от всичко друго след храната оформлението на масата определя крайното впечатление на посетителя от заведението. Затова закупуването на прибори и съдове за хранене и сервиране изисква много време, търпение и усет, но донася много за успеха и утвърждаване имиджа на заведението.
Когато се подменят сервизи, съдове и прибори за хранене и сервиране, паралелно с естетическите съображения трябва да се поставят на обсъждане и показатели, свързани със здравината, издръжливостта, хигиената, функционалността и съхранението. Закупуването им изисква много време и търпение от собственика и често налага многократни срещи с различни търговци преди да се вземе ре?ение. Тази трудна задача може да се отплати многократно в процеса на последващата експлоатация.

Десет съвет за усъвър?енстване на покупките

Ежедневно в хотелиерството и ресторантьорството се влага огромно количество продукти и консумативи, чиято стойност влияе значително на себестойността на предлагания туристически продукт. Това определя голямото внимание, което следва да се отделя на тяхната покупка – тя се нуждае от включване на дейности и понятия като разработена спецификация на продукта, оценка и селекция на търговците, получаване на цени, изчисления на стойностите съобразно количествата, сравнение на цените, даване на поръчка, получаване на стоката, оценка на продукта, обратна връзка и плащане.

Покупките отнемат време, но ако времето е инвестирано разумно, се получават дивиденти. Най-голямата трудност за една успе?на програма за покупки е първата стъпка.

?стината за зехтина

Зехтинът е една от основните съставки на редица качествени блюда. Познанията в тази област допринасят за избора на правилната марка за всеки конкретен случай. Обръща се внимание на важни показатели, като начин на бране и пресоване на маслините, различните сортове, международно утвърдените категории за качество, значението на географския произход и др. Дадени са някои съвети за практическо приложение на зехтина в процеса на приготвяне на различни блюда

Хотелска компютърна система – начин на употреба

Наличието на компютърна система за управление на хотела е необходимост за успе?ен мениджмънт - колкото по-бързо мениджърите осъзнаят предимствата от автоматизация на процесите и управлението, толкова по-успе?на ще бъде на тяхната дейност. Наред с другите задачи, компютърните системи осигуряват оптимално планиране на сезона, възможност за справки и съпоставки с минал период, перфектна счетоводна отчетност, както и пълен контрол върху целия производствен процес в хотела.

В общия случай системите, разработени в чужбина, се базират на дългогоди?ен опит и традиции и са с гарантирано качество. Българските системи са в ценовия диапазон, съобразен с българските условия и приемлив дори и за малки хотели. Най-важното предимство на системите, разработени в България, е бързата адаптивност към променящите се изисквания на нормативната уредба.

Съвети за ?нтернет-стратегията на хотелите

Световната туристическа индустрия е един от отраслите, които възприеха отрано използването на ?нтернет не само за реклама и представяне, но и като средство за внедряване на нови технологии. В резултат на това развитие все по-голяма част от приходите на хотелиерството в света се формират с използването на ?нтернет. Това засилва значението на собствените хотелски сайтове – директните контакти през тях намаляват разходите, привличат влиятелни клиенти и ограничават зависимостта от други известни, но скъпи системи за резервации. В статията се разглеждат 10 съвета за изграждането на стратегията на хотела за работа с ?нтернет.

?нтернет доказа, че е благодат за туристическата индустрия, но на големите му облаги ще се радват само тези, които могат да отключат мощта на своя уебсайт. Независимо дали става въпрос за голяма хотелска верига или за малък семеен хотел, успехът ще се определя от степента на интелигентност и активност, с която е използуван ?нтернет.

Високоскоростнен достъп до ?нтернет в хотелите поражда нови задължения

Достъпът до световната мрежа е станал отдавна една от основните характеристики на бизнес-ориентираните хотели. Много водещи хотелски вериги и хотели в света и Европа съобщават, че са инсталирали или планират инсталирането на безжичен високоскоростен ?нтернет Wi-Fi (wireless Internet access) с оглед осигуряване възможно най-високо качество на обслужване на своите гости.Системата е перфектна и далеч по-конкурентна от ниската скорост на връзка през GRPS по мобилен телефон като алтернатива или от връзката с модем през обикновен dial-up телефон

Осигуряването на високоскоростен безжичен или кабелен ?нтернет обуславя обаче задължения на хотелското ръководство да осигури сигурна и безопасна среда за пребиваване на гостите, като контролира всички потенциално опасните ситуации, които могат да съществуват или да възникнат. Освен това гостите трябва да са осведомени за потенциалните рискове, свързани с употребата на високоскоростен ?нтернет в техните стаи или в общите помещения на хотела. Необходими са и ясни правила за действия, ако клиентът се оплаква от ло?о състояние или неправилно функциониране на системата, както и в случаите когато служителите на хотела причинят сериозни проблеми в опитите си да помогнат на гостите.

Редица хотели с бизнес ориентация вече започват да предлагат свои обучени служители на разположение 24 часа в денонощието, за да осигурят технологична помощ на гостите при необходимост. Много е важно правилата за служителите, осъществяващи помощ при компютърните услуги за гостите, да се зададат в съответен правилник, съдържащ процедурите, дискутирани в този материал.

Маркетинг с ON-LINE бюлетин по електронната поща

Концепцията за e-mail бюлетините се дискутира от месеци в професионалните среди. Един e-mail бюлетин прилича много на печатан бюлетин, само че се разпространява електронно чрез световната мрежа, а не по пътя на пощите. Електронното разпространение е много мощно. То позволява по един приятелски начин да се поддържа регулярно връзка с клиентите и то и на много ниска цена.

Фактът, че туристическата индустрия у нас не използва предимствата на този евтин и мощен маркетингов инструмент, може да се отчете и като мал?анс за туристите и посетителите на хотелите и ресторантите.

Митове и реалности при кредитиране на туристическите обекти

Въпреки бурното развитието на кредитирането през последните години в туристическия бран? се ползва сравнително малка част от кредитния ресурс на страната, като темпът и обхватът на инвестициите в туризма изпреварват в значителна степен тези на кредитите, ползвани от отрасъла. Не са малко хотелиерите и ресторантьорите, които задържат своето развитие поради непознаване на възможностите и условията на различните кредитни институции за отпускане на така необходимите им финансови средства, а много от тях робуват и на редица митове, насложени с годините в тяхното съзнание относно възможностите за кредитиране на техния бизнес.

Материалът е посветен на редица чести заблуди по отно?ение на кандидатстване и получаване на кредит, като се разглеждат проблемите на: кредитните обезпечения, бизнес-плана, застраховката на ипотекираните имоти, стойността на кредита, съфинансирането, гратисните периоди, погасителния план, необходимостта от референции или минал опит, както и съществуването на различни кредитни линии и програми.

Въпреки съществуването на различия в начина на кредитиране на различните финансови институции винаги е възможно да се подбере кредитор, чиито условия са най-приемливи за съответния инвестиционен проект на хотелиера и ресторантьора.

базиран на Website Baker