брой 1

Топлоизолацията не е само за зимата

Разглеждат се проблемите на енергийните разходи при климатизация на помещенията. Специално внимание е отделено на необходимостта от топлоизолация като средство за защита от вън?ната топлина – актуален проблем за всички на?и летни курорти. Обръща се внимание на необходимостта от топлоизолация преди климатизация с оглед намаляване на инвестиционните и експлоатационните разходи в туристическите обекти.

Качеството на водата в басейните – въпрос на техника

Повечето проблеми пред собствениците на басейни се свързват с поддържането на чистотата на водата. Съвременните технологии за пречистване почиват на двата основни принципа: обработка на водата с газообразен хлор или комбинирана обработка с хлор и озон. Смесеният способ е по-ефективен поради силно оксидиращите свойства на озона, разграждането му до кислород и премахване типичната миризма на помещения с басейни.

Топла вода от слънцето – чиста и безплатна енергия

Непрекъснатото нарастване цените на енергоносителите у нас оказва отрицателно влияние и върху себестойността на услугите в туристическата индустрия. Туристическите обекти консумират значително количество енергия, голяма част от която се използва за затопляне на вода. Климатичните условия у нас и продължителността на слънчевото греене дават възможност за приложение на слънчеви колектори за затопляне на водата в туристическите обекти. Нулевите експлоатационни разходи осигуряват бързото откупуване на направените инвестиции.

Отново с природата

Водещите италиански дизайнери се насочиха в последните години към естествените материали в непроменени природни цветове. На мястото на модерния до преди няколко години черен цвят се предлагат цветови ре?ения от типа вулканично зелено, графитено сиво и алуминий в комбинация с естествените цветове на дървото. Тази тенденция е силно подчертана при дизайнерските ре?ения на офис-мебели, в т.ч. и при обзавеждане на бизнес.помещения в хотелите.

От традиционното професионално кухненско оборудване към ClimaPlus Combi

През 1976 год. един германец от Бавария открива връзката между климата и готвенето, в резултат на което днес 15% от професионалните кухни в света са оборудвани с парни конвектомати. ?зложени са принципите на работа на последната генерация уреди на фирма Rational – конвектомати дозиращи смесването на влажната и суха среда за готвене в желани пропорции. ?зреждат се големите предимства на тези уреди, превърнали се вече в световен стандарт.

Порцеланови изделия – изисквания при избор

Въпросът за избор на порцеланови съдове за ресторанти и заведения не е свързан само с цената. Разгледани са основните изисквания, на които трябва да отговарят закупуваните порцеланови съдове в зависимост от предназначението им и начина на експлоатация.

DUNI дава готови ре?ения

Световният лидер при продуктите за еднократна употреба DUNI е представен вече в България от фирма Физер. Уникалните материи и състав на продуктите за еднократна употреба спестяват средства за пране, миене, гладене, химически чистене. Великолепният им дизайн и богатите цветови ре?ения дават възможност за създаването на уникална атмосфера и уют във всяко заведение и по всякакъв повод. Бизнес-сервиз вече и в стаите
Според международно проучване на American Express не разходите за нощувка играят съществено значение за пътуващите бизнесмени, а услугите включени в тази цена. Бизнесмените търсят достъп до технологии, осигуряващи им по-висока ефективност на работа по време на пътуване. Това е причина за все по-силната бизнесориентация на редица хотели, която намира израз в оборудването на бизнесклас стаи, бизнес-зали и дори на специализирани бизнес-етажи.

Здравословно готвене

Здравословният начин на живот е издигнат в култ в страните с висок стандарт. Това намира пряко отражение в стриктното спазване на правилата за здравословно готвене във висококатегорийните хотели. Разгледани са проблемите с формирането на менюто, с използваните продукти и технологиите за тяхната обработка.

Подготвени ли сте за бедствие?

Безспорно най-стра?ното нещо, което може да връхлети един туристически обект е бедствието. Малката вероятност да Ви се случи нещо подобно не означава да игнорирате тази възможност. Необходимо е предварително осмисляне на всички действия при евентуално бедствие, както и постоянна готовност на технически средства и персонал да действие в подобни ситуации.

Клубни картови системи

В цял свят принадлежността към определен клуб е белег на престиж. Едни от най-многочислените клубове са тези в сферата на туризма. Бумът обхванал напоследък търговските и туристически обекти да създават собствени картови системи много често е ли?ен от икономически смисъл. Разгледани са целите на някои локални и национални клубни системи. Отхвърлят се импулсивните ре?ения за внедряване на картови системи, свързани единствено с модни увлеченияНационална клубна картова система КЛУБ 10

Национална клубна картова система КЛУБ 10

?злагат се целите на Националната клубна картова система за преференциални плащания в сферата на туризма – КЛУБ 10. Описани са предимствата на обслужващите клуба туристически обекти и са изброени техните задължения. Рекламно са представени 16 туристически обекта, обслужващи клуба.

базиран на Website Baker