Организация

Една възможност за увеличение на клиентите по време на криза (брой 22)

Финансовата криза, обхванала световната икономика, ще бъде почувствана по-осезателно у нас през следващата година. Очакванията са за забавяне ръста на икономиката, като отделни фирми предвиждат намаление обема на производството и услугите или дори  преустановяване на отделни производства, освобождаване на част от персонала или намаление на фонд работна заплата. На фона на тези прогнози едно ре?ение за промяна в Закона за кооперативното подоходно облагане, публикувано в брой 106 на Държавен вестник от 12.12.2008, отваря възможността фирмите и техните служители да ползват данъчни облекчения при предоставянето на ваучери за храна в размер до 60 лв месечно за всеки служител. Тази сравнително нова и не толкова популярна форма за намаление на данъчното бреме на работодателя и служителите заработи от началото на 2007 година, като се очаква за 2008 година пазарът на ваучерите у нас да надхвърли 100 млн лв, при определен лимит от държавата за годината от 198 млн лв. Подобен пазар в условията на очаквана криза в никакъв случай не е за подценяване, като се има предвид, че законодателят дава възможност ваучерите да се ползват не само за закупуване на хранителни стоки, но и за разплащане в ресторантите и заведенията. Възможността работодателите да си спестят по 11 лв данъци за всеки 60 лв ваучери на един работник на месец, а работникът да си намали с 13 лева облагането на тези 60 лв всеки месец е сериозен стимул за всички заети в икономиката на страната.

Само хотелиери и ресторантьори, регистрирани по Закона за ДДС, могат да сключват договори с оператори на ваучери. Освен увеличението на оборота и раз?иряване на клиентската база с хора, заплащащи с ваучери, ресторантите и заведенията се рекламират безплатно сред всички клиенти на съответния оператор. Не трябва да се подценява и обстоятелството, че заплащащите с ваучери стават едни от най-лоялните и постоянни клиенти.

Ваучерите за храна са сигурно платежно средство, сравнимо със заплащането с  банкноти, и притежаващо достатъчен брой елемента на защита. Всеки ваучер за храна има серия и номер, който осигурява неговото индивидуализиране и проследяване. Забраната за връщане на ресто в брой при заплащане с ваучери често работи в полза на хотелиерите и ресторантьорите, които автоматично инкасират рестото, което не може да се осребри във вид на храна.

За да стане един туристически обект клиент на даден оператор с ваучери е необходимо освен регистрацията му по Закона за ДДС и сключването на индивидуален договор със съответния оператор.

Подготовка на кадри за туризма (брой 19)
 
Развитието на туристическата индустрия у нас изпреварва значително възможностите за подготовка на кадри за отрасъла. Докато бизнесът инвестира огромни ресурси в развитието на материалната база, обучение на кадри изостава драстично от реалните потребности. ?зострянето на конкуренцията в туристическия отрасъл обаче води естествено до факта, че чове?кият ресурс става едно от най-важните конкурентни предимства на хотелите и ресторантите тогава, когато останалите възможности за конкурентна борба са вече изчерпан.

Един нов начин за забавление на гостите на ваканционните хотели (брой 18)

Благодарение на специализираните телевизионни програми и печатни издания кулинарното образование на хората по света доби огромна популярност. Една съвсем нова подобна тенденция се яви на пазара на туристическите услуги сред ваканционните хотели и селища, които желаят да осребрят кулинарния интерес на своите гости. Кратко кулинарно обучение на желаещите гости на ваканционните хотели предлага не само уникален професионален опит, но и ги зарежда с положителни емоции и възможности да се похвалят на своите семейства и приятели с наученото, пресъздавайки някои от местните кулинарни специалитети в дома?ни условия. Този подход печели огромна популярност и обучението, надхвърлящо елементарните готварски курсове, става все по-съвременно и интересно със силен акцент върху местната кухня. Акцент на всеки курс е приготвянето на едно обедно меню от четири местни ястия, които курсистите накрая дегустират. Курсът обикновено завър?ват с връчване на поименни дипломи за всеки курсист от главния готвач. Успехът на това начинание насочи някои хотелиери по света да организират и подобни учебни програми за децата на гостите – една засилваща се тенденция напоследък.

BLUEXPO – професионално изложение за хотелиери и ресторантьори на турския кораб SAMSUN (брой 17)

Турският кораб САМСУН посети Варненското пристанище на 4 и 5 юни като първа спирка от черноморската обиколка на професионалното изложение за хотелиери и ресторантьори BLU EXPO, организирано на самия кораб. Това по същество е една нова концепция за изложение, коята представи на 75 щанда 87 турски фирми, разпределени в 13 тематични области – от професионално кухненско оборудване до хавлиени изделия и текстил за обзавеждане на хотели и ресторанти.

Кетърингът - възможност за пови?аване на приходите на ресторанта (брой 16)

Една от най-естествените възможности за раз?иряване дейността на ресторанта е добавянето на кетъринг услуги. Днес все повече ресторанти се обръщат към кетъринга като средство за увеличение на техните приходи. За това спомага фактът, че редица от необходимите за целта условия са налице - готвачи, сервитьори, кухненски уреди и т.н. Ре?аващи фактори за успеха на кетъринга за всеки ресторант са създаваната организация за съвместяване с основната дейност и нивото на разходите.

Светъл спомен от мрачните дни (брой 15)

За добрите професионалисти в туризма няма ло?о време. Подготовката за ло?ите дни обаче е като подготовка за бедствие – всичко е обмислено, планирано и отиграно до най-малките подробности от рано, нищо не се оставя на импровизация в последния момент. Чадъри и му?ами, които се дават на гостите безплатно или под наем, са едно от най-семплите ре?ения на проблема. Библиотеката, игротеката, залата за видеоигри и телевизия са други възможности за избор от гостите на хотела. Възможностите за активна почивка в дъждовното време също са разнообразни – фитнес, масажи, автобусна разходка до местни забележителности и природни феномени, панорамни обиколки на по-големи градове или интересни селища в близост, дегустации в близки винарски изба – много алтернативи, зависещи само от възможностите и усета на хотелиера.

Митове и реалности при кредитиране на туристическите обекти (брой 12)

Въпреки бурното развитието на кредитирането през последните години в туристическия бран? се ползва сравнително малка част от кредитния ресурс на страната, като темпът и обхватът на инвестициите в туризма изпреварват в значителна степен тези на кредитите, ползвани от отрасъла. Не са малко хотелиерите и ресторантьорите, които задържат своето развитие поради непознаване на възможностите и условията на различните кредитни институции за отпускане на така необходимите им финансови средства, а много от тях робуват и на редица митове, насложени с годините в тяхното съзнание относно възможностите за кредитиране на техния бизнес. Материалът е посветен на редица чести заблуди по отно?ение на кандидатстване и получаване на кредит, като се разглеждат проблемите на: кредитните обезпечения, бизнес-плана, застраховката на ипотекираните имоти, стойността на кредита, съфинансирането, гратисните периоди, погасителния план, необходимостта от референции или минал опит, както и съществуването на различни кредитни линии и програми. Въпреки съществуването на различия в начина на кредитиране на различните финансови институции винаги е възможно да се подбере кредитор, чиито условия са най-приемливи за съответния инвестиционен проект на хотелиера и ресторантьора.

Съвети при работата със сервитьорите (брой 11)

?зложени са някои практически съвети за работата на управителя на ресторант със сервитьорите, целящи тяхното мотивиране за повече продажби и екипна работа.

Стратегии за успе?но обслужване (брой 10)

Добрият ресторантьор винаги трябва да намира време за преглед и оценка на печелив?ите аспекти на ресторантското обслужване. Представят се някои препоръки, които могат да подпомогнат професионалистите в изграждането на ефективна стратегия за успе?но обслужване на клиентите.

Семейство и кариера (брой 10)

Семейната фирма в туризма е малко предприятие, но е основата, върху която израства големият хотел или ресторант. Затова семейството на собственика играе важна роля в семейното хотелиерство и ресторантьорство. Тъй като от основата в крайна сметка зависи успехът - класическото семейство се превръща в изходен модел. Еднаквите интереси на семейството мотивират за по-големи успехи. Голямото натоварване, на което са подложени семействата на хотелиерите и ресторантьорите, не е толкова голямо бреме за тях в сравнение с предимствата, които произтичат от по-голямата свобода на действие. Затова семействата на предприемачи в този бран? са по-стабилни от други. Причината за това явление се крие в общите интереси. Предимство е и близостта на месторабота и жилище, подвижното работно време, по-високите доходи и възможността за отглеждане на децата в работната среда.

Какво искат клиентите? (брой 9)

Какво искат клиентите? Добра храна? Това е сигурно! Най-ниските цени? Може би. Най-просто е да се мисли, че клиентите се интересуват най-вече от цената, но на практика те искат повече, много повече. Ако се концентрирате единствено върху цената, ще изпуснете ?анса да обърнете внимание на другите интереси на клиентите, а те са твърде много. Разглеждат се различни аспекти на взаимоотно?енията, които следва да се изграждат с клиентите: начин на посрещане, готовност за обслужване, възможности за избор, полезни вну?ения, контакт с управителя и др.

Работното време в ресторанта (брой 8)

Работното време на ресторанта е един от важните пазарни инструменти за ефективно влияние върху пазарната ни?а. Правилното му определяне трябва да съответства на потребностите на потенциалните клиенти и да постига високо и сравнително постоянно ниво на посещаемост през работния ден. При определяне на работното време възникват и съпътстващи проблеми със закъснелите клиенти и с разпокъсване работата по време на голяма част от персонала. Добрата вътре?на организация трябва да даде отговор на всички възникващи въпроси и не само да съхрани, но и дори да увеличи клиентите на заведението.

Контрол на кражбите от служителите (брой 8)

Слабостите в контрола и отчета са сред основните причини за наличието на кражби от страна на служителите в туристическите обекти. Специално внимание е отделено на заведенията за хранене, където изку?енията на служителите са най-големи.

?скате да отворите кафе? (брой 8)

Статията е посветена на първите стъпки, които следва да направят бъдещите собственици на кафенета, ако искат да намалят очакващите ги проблеми. Обърнато е внимание на последователността на ре?енията, които следва да се вземат, както и на показателите за избора на подходяща кафе-ма?ина.

Дилемата дома?ни любимци за хотелиера и ресторантьора (брой 7)

Учудващо е колко много хора, отглеждащи дома?ни любимци, планират своите почивки, отпуски и пътувания, съобразявайки се с тях. Оказва се, че пазарният сегмент на собствениците на дома?ни любимци е достатъчно перспективен, което насочва все повече хотелиери и ресторантьори в цял свят, а напоследък и у нас, да предлагат гостоприемство и удобства за придружаващите гостите животни - един голям потенциал за нарастване на приходите. По приблизителни оценки, направени на основа на обявените услуги в националния хотелски сайт www.hotels-bg.com, около 19% от представените в него 3200 хотелски обекта приемат да настаняват клиенти, придружени от своите любимци. Много високоразрядни хотели по света предлагат вече луксозни пакети за престой с дома?ен любимец - има всички основания да се очаква, че любовта към дома?ните любимци ще се разгърне в печелив? бум на бизнеса от пътуванията и почивките с тях. В конкуренцията за спечелване на пазарния сегмент на пътуващите със своите дома?ни любимци, съдържателите на хотели и ресторанти продължават да търсят нови форми и удобства за привличане на посетители - от съдовете за хранене и вода, през специалните помещения за престоя или удобства в хотелската стая, до продажбата на готови храни за животни или специални порции от ресторанта, както и салоните за красота на дома?ни любимци или услуги на ветринарен лекар на повикване.

Малките посетители (брой 6)

Коренната промяна в отно?ението на хотелиерите и ресторантьорите по света към децата намира израз и в оборудването и обзавеждането на стаите, предназначени за семейства с деца. Предлагат се бебе?ки легла, детски спални чували, високи столчета за хранене, уреди за затопляне на биберони дори и памперси. За вън?ни забавления се оборудват катеру?ки, влакчета и всевъзможни атракции. Редица хотели включват в своите оферти специални предложения за семействата с деца.

Наредба за категоризиране на туристическите обекти – приложения (брой 5)

? в този брой продължава публикуването на приложение №2 и №3 към гл.2, ал.1, т.2 и т.3 от Наредбата за категоризиране на туристическите обекти.

Краде ли ва?ият барман? (брой 5)

Анализира се практиката на някои бармани с дребни нару?ения да си докарват допълнителни доходи към заплатата. Дават се някои препоръки за пресичане на тази вредна практика, превръщаща бармана в бизнес-партньор на хотелиера и ресторантьора.

Наредба за категоризиране на туристическите обекти – приложения (брой 4)

В този брой продължава публикуването на приложение №1 към гл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за категоризиране на туристическите обекти.

Десет причини за фалита на ресторантите (брой 4)

Успехът на много новооткрити ресторанти често се дължи на системното проучване на опита на тези, които са фалирали. Представени са десет от най.честите причини, водещи до фалит на ресторанта.

Как се открива ресторант? (брой 4)

Стотиците закрити ресторанти, просъществували само няколко месеца са сигурен показател за недобре обмислено начинание. Оценка на риска, избора на място, организиране на финансирането, избор на име, съставяне на меню, осигуряване на обслужването и много други са част от дискутираните проблеми

Наредба за категоризиране на туристическите обекти – приложения (брой 3)

Наредбата за категоризиране на туристическите обекти е приета с ПМС 222 от 27.09.2002 година и урежда новите условия и ред за получаване на категория на хотелите, ресторантите и заведенията в на?ата страна. В този брой се публикува първата част от Приложение №1 към гл.2, ал.1, т.1 от Наредбата.

Наредба за категоризиране на туристическите обекти (брой 2)

Наредбата за категоризиране на туристическите обекти е приета с ПМС 222 от 27.09.2002 година и урежда новите условия и ред за получаване на категория на хотелите, ресторантите и заведенията в на?ата страна. Тя се издава на основание на чл.55, ал.3 от новия Закон за туризма и е в сила от 1.10.2002 година. Необходимостта от периодично подновяване на категоризирането прави този документ абсолютно необходим за всеки собственик и управител на туристически обект.

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма (брой 2)

Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, е одобрена с ПМС 220 от 25.09.2002 година. Тя урежда таксите, които се събират съгласно чл.17 и следващите го от Закона за туризма за разглеждане на заявления и за издаване на лиценз и определяне на категория на туристически обект в страната. Тарифата е в сила от 1.10.2002 година.

Подготвени ли сте за бедствие? (брой 1)

Безспорно най-стра?ното нещо, което може да връхлети един туристически обект е бедствието. Малката вероятност да Ви се случи нещо подобно не означава да игнорирате тази възможност. Необходимо е предварително осмисляне на всички действия при евентуално бедствие, както и постоянна готовност на технически средства и персонал да действие в подобни ситуации.

Клубни картови системи (брой 1)

В цял свят принадлежността към определен клуб е белег на престиж. Едни от най-многочислените клубове са тези в сферата на туризма. Бумът обхванал напоследък търговските и туристически обекти да създават собствени картови системи много често е ли?ен от икономически смисъл. Разгледани са целите на някои локални и национални клубни системи. Отхвърлят се импулсивните ре?ения за внедряване на картови системи, свързани единствено с модни увлечения.

базиран на Website Baker