Услуги и Системи

Сблъсък между бъдещите ?еф-готвачи на България (брой 22
    
Липсата на достатъчно подготвени кадри за туристическата индустрия е проблем, многократно дискутиран в специализираната преса и на различни професионални форуми. Докато в последните години за изграждане на материалната база на туризма се инвестираха милиарди, възможностите на системата за подготовка на кадри за отрасъла и нейната материалната база изостанаха драстично от потребностите. По прогнозни данни на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и през следващата година освен добри мениджъри в туризма ще липсват и квалифицирани готвачи, бармани и сервитьори, които се подготвят предимно в професионалните гимназии по туризъм. Министерство на образованието не отрича ло?ото състояние на материалната база на тези гимназии, но поради ограничените възможности на бюджета, смята да предложи на бран?овите организации и фирмите в туризма да подпомагат учебните заведения срещу задължение за работа на подготвяните кадри определен брой години в съответните обекти. Подобна колаборация би спомогнала и за ре?аването на друг възлов проблем на специализираното образоване в туризма - липсата на координираност и сътрудничество между бизнеса и образованието.

Ре?ението на тези проблеми на отрасъла следва да се търси на стратегическо равнище с по-активната роля на професионалните организации. Един блестящ пример за възможностите в тази област се оказа организирания от Национална Асоциация ХОРЕКА и  Евро-Ток България атрактивен конкурс между учениците от професионалния колеж по туризъм Братя Вълчеви.

Сградна автоматизация в хотела (брой 19)
  
Естествен е стремежът на собственици и управители на хотели да поддържат експлоатационните разходи на възможно най-ниски нива, като едновременно с това се стремят да постигнат и най-добра защита за клиентите и собствеността. Едно от добрите средства за постигане на тези цели се явава сградната автоматизация, която по същество представлява интегриране на исторически независими в близкото минало сградни инсталации в единна система за управление, пови?аваща функционалността, подобряваща сигурността и намаляваща експлоатационните разходи.

Десет тактики за нарастване на продажбите в ресторантьорството (брой 18)

Нарастването на приходите на заведенията може да бъде постигнато и с по-прости техники, както за ресторантите с по-големи бюджети, така и за тези стартиращи от нула. Съществуват хиляди възможни тактики за увеличение на приходите без пряка реклама в мас-медиите. Разгледани са десет от най-добрите американски идеи за развитие на маркетингова стратегия на заведенията. Някои от тях биха могли да се приложат успе?но и в на?ите условия.

Единадесето професионално изложение Хотел&Ресторант ЕКСПО (брой 16)

За единадесета поредна година бяха представени най-нови изделия, технологии, продукти и услуги за туристическата индустрия.

базиран на Website Baker