Комуникационни и озвучителни системи

Професионален подход при озвучаване на туристическите обекти (брой 21)

Естествен е стремежът на всеки хотелиер и ресторантьор да осигури приятно прекарване на своите гости, което често предопределя възможността те да се завърнат отново в неговия обект. Един от елементите, осигуряващ така търсения комфорт, е подходящото озвучаване, което без основание обикновено е най-подценявано. Стремежът към икономия на средства често води и до закупуване на евтини, често непрофесионални озвучителни уредби, без съблюдаване на архитектурни дадености, дизайнерско оформление и предназначение на съответните помещения. Малко са хотелите, в чието озвучаване са включени коридорите, асансьорите, фитнес-залите, магазините и салоните за красота към тях, да не говорим за бани, сауни, басейни, открити пространства, като паркинги, градини, детски площадки към хотела.

Добрият звук е ясен, чист, дълбок и прецизно съобразен с акустичните характеристики на помещението и с факта, че все пак посетителите трябва да могат да разговарят спокойно помежду си без да се надвикват. Той не само се чува добре, но преди всичка се чувства - добрият звук трябва да действа като наркотик. За получаването му е необходима прецизна акустична обработка на помещенията, правилен подбор на компонентите на озвучителната система и нейната настройка, коректно разположение и насоченост на озвучителните тела.

?зползване на мобилни телефони в ресторанта (брой 16)

Непрекъснатото звънене и провежданите на висок тон разговори по мобилни телефони създава проблем за посетителите в ресторанта и заведението. В подобни случай възпитаните гости се извиняват на събеседниците си, стават и отиват да проведат разговора на странично място, а за останалите се очаква управителят или сервитьорът да ги информират по подходящ начин за очакваното поведение при ползване на мобилен телефон в заведението.

Нов стандарт в IP-телефонията (брой 14)

Появи се нов стандарт в телефонията праз ?нтернет - протокол за иницииране на сесия – Session Initiation Protocol (SIP). Това е протокол, представляващ стандартно свързване на комуникационни приложения за пренос на гласови данни през ?нтернет (VoIP), ксйто заменя по-старите, по-сложни стандарти и специализирани методи. Преимуществата на SIP могат да се реализират в пълна степен когато се инсталират телефони със SIP възможност в стаите за гости и в лоби-зоната. Това позволява да се използуват и другите хотелски приложения, като системата за управление на хотела (PMS), системата за сметки за телефонните разговори, система за безкасово плащане (POS), ?нтернет и регионални информационни системи и всичко това през телефона. Директно от своя телефон гостите могат да имат достъп до различни услуги като списък на местни ресторанти, подредени според кухнята, възможност за запазване на билети за театър или спортни събития, преглед на актуалните прогнози за времето, преглед на информацията за авиолинии и пътувания, както и разнообразие от други персонализирани услуги като автоматично телефонно събуждане или забрана за телефонно повикване. По принцип всяка web-базирана информация може да бъде подадена на телефоните, като за това не се изисква време или отделна разработка.

Водоустойчиви телевизори за хотелските бани (брой 9)

Водоустойчивите телевизори, навлизащи във висококатегорийните хотели на САЩ и Европа, придават ново значение на гледането на телевизия, която става достъпна вече и в банята. Новите модели телевизори заместват досадата от слу?ането на телевизор през отворената врата на банята, без възможност за регулиране силата на звука, смяната на канала или дори изключването му. Това са напълно независими телевизори, които отговарят на последните предписания за водоустойчивост и безопасност. Способни да бъдат интегрирани с керамичните облицовки, те имат дебелина от 65 милиметра и могат лесно да бъдат монтирани в подходящи ни?и в стената, придавайки им вид на вградени в нея.

Конферентната техника в хотела – лукс или необходимост? (брой 7)

Конгресният туризъм търпи бурно развитие и достига до по-малките градове и курорти, като засяга хотелите от среден клас, където също могат да се организират прояви с регионално или фирмено значение, чиито брой и честота на провеждане са несравнимо по-големи в сравнение с големите конгресни мероприятия. Това мотивира много хотелиери да обърнат поглед към тази пазарна ни?а, която често се оказва добре печелив?а. Такива хотели използват гъвкаво наличните си помещения за различни цели, в зависимост от потребностите към момента - като заседателни зали, място за работни групи, за организация на модни ревюта, за провеждане на фирмени празници или за други цели. Това обстоятелство поставя специфични изисквания към оборудването им с подходяща професионална конферентна техника - абсолютно необходима, за да могат да се демонстрират по перфектен начин идеи, продукти и услуги пред всички присъстващи на проявата. Всички клиенти на конгресни прояви очакват хотелът да им предостави на разположение необходимите технически средства, създаващи благоприятна среда за работа: мултимедия, диапроектори, ?райбпроектори, електронни дъски, флипчарт или бели дъски, прожекционни екрани, средства за компютърна обработка, разпечатване, размножаване и подвързване на документи, връзка с интернет, получаване и изпращане на факсове или електронна поща и т.н. Към презентационната техника се включват и плазмените екрани на мястото на обикновените телевизори, интерактивна на мястото на обикновената бяла дъска, мултифункционално дистанционно обслужване на осветлението на конферентите зали вместо човека, гасящ и палещ осветлението. При всички случаи, въпросът за избора на конферентна техника в хотела е въпрос на добър маркетинг. В хода на оценка на очакваните ефекти следва да се вземат предвид и вторичните ползи от допълнителното натоварване на легловата база, приходите от хранене, кафе-паузи и коктейли за участниците, уплътняване използването на различните услуги като плувен басейн, фитнес, козметични салони, барчета и други.

Телефонът в хотелската стая (брой 7)

?зползването на хотелския телефон в цял свят бележи тенденция за намаление. Причините за това се крият от една страна в бурното навлизане на мобилните телефони в бита на хората, а от друга страна - в несъразмерно високите тарифи за ползване на хотелските телефони. Това намалява значително приходите на хотелите от този вид услуги и поставя въпроса за търсене на нови по-ефективни ре?ения. Освен възможността за намаление на тарифата за разговори от стаите, е целесъобразно свързването към телефонната централа на устройство, което позволява входящи и изходящи повиквания от вътре?ните телефонни постове към мобилната мрежа и обратно, без да е необходимо ползването на градските телефонни линии. Друга много подценявана за сега алтернатива са телефонните разговори през интернет. Това е услуга, която полволява значителна редукция на цените на международни и междуградски разговори. За момента в световен мащаб около 6% от всички международни телефонни разговори се осъществяват по тази технология. Намалението на разходите за телефон при използване на интернет варира в зависимост от вида на комуникацията и дестинацията – от 30-40% при междуградски до 70% при международни разговори. Тези цифри следва да се анализират внимателно от управители и собственици на хотели.

Професионален подход в озвучаването на туристическите обекти (брой 6)

Професионалният подход при озвучаването на туристическите обекти е често игнорирана тема от българските хотелиери и ресторантьори. Всеобщата практика да заливат гостите си с високо децибилни звуци от битови уредби води определено до отлив на клиенти. Разглеждат се факторите, влияещи върху добрия звук и правилния подход при проектиране на професионално озвучаване. Специално внимание се отделя на качествата на говорителите и правилния им избор.

Електроника за гостите на хотела (брой 4)

Електрониката, необходима за обзавеждане на хотелските стаи, зависи от специализацията на хотела. За ваканционните хотели доминира електрониката за забавление, докато в бизнес-хотелите възможностите за комуникации и връзка с ?нтернет от всяка стая са вече стандарт. Най-общо тенденцията при електрониката е към свързване на различните приложения в комплексни системи, предлагащи платена телевизия, видео, интернет, електронни игри, както и някои услуги като събуждане, пощенска кутия за електронна поща, онлайн разплащане с кредитни и дебитни карти, предупреждения при пожар и т.н.

базиран на Website Baker