Компютърни системи

ПОС-терминалите в туризма (брой 21)

ПОС-терминалът е устройство, което позволява електронен трансфер на средства от банковата сметка на гостите към тази на туристическия обект чрез банковата карта на клиента. Важно условие за работата на ПОС-терминала е да има възможност за активна комуникация със съответната банка, която се постига чрез телефонна линия, GSM/GPRS или LAN/Ethernet връзка през ?нтернет. След активиране на ПОС-терминала, банковата карта на клиента се прекарва през неговия четец и информацията от картата се изпраща към съответната банка. В реално време се проверяват валидността на картата, наличността по сметката и П?Н-кода (ако има такъв), като при коректност на данните съответната сума се прехвърля към сметката на туристическия обект. Ако плащането не може да се осъществи, на екрана на ПОС-терминала се изписва точната причина, поради която банката отказва да извър?и операцията по трансфера на сумата.

Една от причините чужденците да харчат по-малко, когато летуват или посещават страната ни, е липсата на достатъчно ПОС-терминали в магазините, ресторантите, хотелите и заведенията. Нормално е хора, свикнали да пазаруват със своите кредитни и дебитни карти, да се въздържат да носят много пари в наличност у себе си. Необходимостта от обмяна на валута за ке?овите плащания е също силен възпиращ фактор, който не съществува при картовите разплащания. Ако се вземе предвид и фактът, че по-голямата част от работещите българи имат своите дебитни карти и постепенно свикват да правят плащания чрез тях, то картината за потенциала на картовите разплащания за туристическия бран? добива ясна визия. За съжаление повече от 90% от туристическите обекти у нас нямат ПОС-терминали и не могат да обслужват свои клиенти-картопритежатели.

?нтернет за ресторанта (брой 20)

Великолепната храна, отличното обслужване, приемливите цени, чудесната обстановка и атмосфера са безспорни конкурентни предимства за всеки ресторант, но при условие, че клиентите знаят за тях. Необходимостта от непрекъснато привличане на общественото внимание е съществен елемент в тежката конкурентна борба за нови клиенти. Периодичните промоции и реклами в масмедиите вър?ат добра работа, но и струват твърде скъпо, поради което малко заведения могат да си ги позволят. ?нтернет в качеството си на нов тип електронна среда предлага възможности, надхвърлящи всеки от познатите масмедии – 24 часово покритие без почивен ден, достъп от цял свят, потенциал на многомилионна аудитория, съчетаване на текстова, снимкова, звукова и видео информация, възможност за обратна връзка и т.н. Макар и малко изоставащо в тази сфера в сравнение с хотелиерството, днес ресторантьорството по света е активен ползвател на ?нтернет. Възможностите да прегледа? предварително менюто на различни заведения, да направи? своя избор, да запази? маса дори и от хиляди километри за деня на пристигането си на определено място, привличат милиони потребители и превръщат мрежата в предпочитано средство за ползване. Затова много ресторантьори вече търсят възможностите на ?нтернет за увеличаване на оборота и за намаление на разходите си за реклама.

Експертите предсказват следващото голямо явление в туристическата индустрия (брой 15)

Мобилният ?нтернет ще бъде следващото голямо явление, което ще влияе върху света на бизнеса. Конвергенцията между мобилните телефони и персоналните компютри ще намери израз в ново поколения устройства, с които пътуващите няма да се чувстват вързани към компютъра си за достъп до ?нтернет. Предизвикателството за хотелиерите ще бъде да съзрат алтернативни възможности за приложения на тези технологии. Това означава специална адаптация на съществуващите или изграждането на нови системи.

Съвети за ?нтернет-стратегията на хотелите (брой 12)

Световната туристическа индустрия е един от отраслите, които възприеха отрано използването на ?нтернет не само за реклама и представяне, но и като средство за внедряване на нови технологии. В резултат на това развитие все по-голяма част от приходите на хотелиерството в света се формират с използването на ?нтернет. Това засилва значението на собствените хотелски сайтове – директните контакти през тях намаляват разходите, привличат влиятелни клиенти и ограничават зависимостта от други известни, но скъпи системи за резервации. В статията се разглеждат 10 съвета за изграждането на стратегията на хотела за работа с ?нтернет. ?нтернет доказа, че е благодат за туристическата индустрия, но на големите му облаги ще се радват само тези, които могат да отключат мощта на своя уебсайт. Независимо дали става въпрос за голяма хотелска верига или за малък семеен хотел, успехът ще се определя от степента на интелигентност и активност, с която е използуван ?нтернет.

Високоскоростнен достъп до ?нтернет в хотелите поражда нови задължения (брой 12)

Достъпът до световната мрежа е станал отдавна една от основните характеристики на бизнес-ориентираните хотели. Много водещи хотелски вериги и хотели в света и Европа съобщават, че са инсталирали или планират инсталирането на безжичен високоскоростен ?нтернет Wi-Fi (wireless Internet access) с оглед осигуряване възможно най-високо качество на обслужване на своите гости.Системата е перфектна и далеч по-конкурентна от ниската скорост на връзка през GRPS по мобилен телефон като алтернатива или от връзката с модем през обикновен dial-up телефон Осигуряването на високоскоростен безжичен или кабелен ?нтернет обуславя обаче задължения на хотелското ръководство да осигури сигурна и безопасна среда за пребиваване на гостите, като контролира всички потенциално опасните ситуации, които могат да съществуват или да възникнат. Освен това гостите трябва да са осведомени за потенциалните рискове, свързани с употребата на високоскоростен ?нтернет в техните стаи или в общите помещения на хотела. Необходими са и ясни правила за действия, ако клиентът се оплаква от ло?о състояние или неправилно функциониране на системата, както и в случаите когато служителите на хотела причинят сериозни проблеми в опитите си да помогнат на гостите. Редица хотели с бизнес ориентация вече започват да предлагат свои обучени служители на разположение 24 часа в денонощието, за да осигурят технологична помощ на гостите при необходимост. Много е важно правилата за служителите, осъществяващи помощ при компютърните услуги за гостите, да се зададат в съответен правилник, съдържащ процедурите, дискутирани в този материал.

Маркетинг с ON-LINE бюлетин по електронната поща (брой 12)

Концепцията за e-mail бюлетините се дискутира от месеци в професионалните среди. Един e-mail бюлетин прилича много на печатан бюлетин, само че се разпространява електронно чрез световната мрежа, а не по пътя на пощите. Електронното разпространение е много мощно. То позволява по един приятелски начин да се поддържа регулярно връзка с клиентите и то и на много ниска цена. Фактът, че туристическата индустрия у нас не използва предимствата на този евтин и мощен маркетингов инструмент, може да се отчете и като мал?анс за туристите и посетителите на хотелите и ресторантите.

Хотелска компютърна система – начин на употреба (брой 12)

Наличието на компютърна система за управление на хотела е необходимост за успе?ен мениджмънт - колкото по-бързо мениджърите осъзнаят предимствата от автоматизация на процесите и управлението, толкова по-успе?на ще бъде на тяхната дейност. Наред с другите задачи, компютърните системи осигуряват оптимално планиране на сезона, възможност за справки и съпоставки с минал период, перфектна счетоводна отчетност, както и пълен контрол върху целия производствен процес в хотела. В общия случай системите, разработени в чужбина, се базират на дългогоди?ен опит и традиции и са с гарантирано качество. Българските системи са в ценовия диапазон, съобразен с българските условия и приемлив дори и за малки хотели. Най-важното предимство на системите, разработени в България, е бързата адаптивност към променящите се изисквания на нормативната уредба.

Защо ?нтернет не работи за някои ресторанти или по-скоро защо той не работи за вас? (брой 11)

Създаването на ресторантски уеб-сайт в ?нтернет се смята вече за рутинна дейност, като това доколко той ще бъде привлекателен и красив зависи от квалификацията и творческото умение на дизайнера. Основният проблем тук обаче е възможността сайтът да генерира посещаемост. Стотици хиляди, ако не и милиони ресторанти по света имат свои фирмени страници в ?нтернет. Някои са великолепни, други са приятни и за съжаление много са посредствени, елементарни или твърде мрачни. Но дизайнът сам по себе си, бил той добър или ло? не е ре?аващ за възможността да се печели чрез ?нтернет.

Хотерски и ресторантски информационни и резервационни системи (брой 10)

В качеството си на системен интегратор INT ООД предлага комплексни ре?ения за изграждане на хотелски и ресторантски информационни и резервационни системи от водещите световни производители на софтуер в тази сфера. Системата Hogatex Starlight е преведен на 27 езика и работи успе?но в повече от 50 страни в света. Резервационна система на Optims – OTEDIS включва четири модула - за управление на Център за резервации, за осъществяване на онлайн резервации, за дистрибуция на хотелската база по международни интернет канали и за обединяване на модулите с добавяне възможност за връзка с най-голямата глобална система за резервации в света - AMADEUS.

Десет капана, които трябва да се избягват при експлоатация на хотелските сайтове (брой 10)

Разгледани са десет от най-често допусканите гре?ки при разработка и експлоатация на хотелски сайтове и се дават практически съвети за тяхното елиминиране.

Компютърни технологии в ресторанта (брой 9)

От POS-терминални системи и софтуер за управление на цялостния процес, към безжични слу?алки и портативни радиотерминали - новите технологии станаха фундаментални за ресторантската индустрия. През годините много ресторантьори се опитваха да пренебрегват атаката на новите технологии и тяхното въздействие върху туристическата индустрията. Някои мислеха, че студената, безлична природа на технологията е в противовес с гостоприемството, предлагано от индустрията. Други бяха просто заети с ежедневната работа в своите ресторанти, за да отделят време за изследване на новите технологии или да заделят капитал за покупка на оборудване. Според последните изследвания обаче, значителна част от ресторантите в индустриално развитите държави използуват вече компютърни технологии. Ресторантите за бързо хранене се автоматизират най-рано и опитът от тяхната експлоатация започва да се пренася към по-сложните системи. Днес компютърната технология е станала фундаментална за ресторантите и туристическата индустрия и движението към по-сложните компютърни системи става логично и печелив?о. Няма значение какъв е размерът на ресторанта - малък независим или голяма верига – реално никой не можете да се конкурира, без да инвестира в съвременна технология.

Всичко под контрол (брой 5)

Съвременната система за контрол в туристическата индустрия е базирана на компютърна обработка на информацията в почти всички звена на туристическия обект. При това се касае за компютри, свързани в обща мрежа, което осигурява интегриране на данните и възможност за контрол на всяко йерархическо ниво на управление. Това дава възможност на управленческите структури да имат непрекъснат поглед върху развитието на процесите и да могат да вземат навременни мерки.

Добрият web-сайт пълни хотела с гости (брой 5)

Хотелският web-сайт има ясната цел да пълни хотела с гости. Затова още в процеса на планиране на разработката му следва да се съблюдават определени изисквания, касаещи двете основни групи посетители: постоянни и нови клиенти. Анализирано е поведението на всяка от тези две групи и техните очаквания към web-сайта. Дадени са и някои практически съвети за разработката на хотелския web-сайт.

Ресторантът и ?НТЕРНЕТ – ресурс или загуба? (брой 4)

?нтернет може да бъде великолепен бизнес-ресурс или феноменално прахосване на време за ресторантьора. Ключът за успеха се крие в използване ресурсите на световната мрежа за увеличение на оборота и снижение на разходите в ресторантьорството.Посочени са различни направления за използване на ?нтернет в ресторантьорската дейност, с чиято помощ могат да се подобрят икономическите резултати.

Необходим ли е web-сайт за Ва?ия ресторант? (брой 4)

Отговорът на този въпрос се крие в мотивите за създаване на ресторантски сайтова, които са почти едни и същи навсякъде по света. Представени са стъпките, които всеки ресторантьор следва да предприеме, преди да поръча изработване на web-сайт за собствения си ресторант.

www.hotels-bg.com – web-сайтът на българските хотели (брой 4)

Най-големият web-сайт за представяне на българските хотели в ?нтернет включва данни на четири езика и над 10 хил. снимки за повече от 3 000 туристически обекта. Осигурена е възможност за търсене по три критерия: име на хотела, географски признак (местоположение) и комбинация от желаните характеристики. Резултатът от всяко търсене е списък на обектите, отговарящи на поставените условия. Включването на всеки хотел е безплатно. Към платените услуги се включва: линк към съществуващ хотелски сайт, четириезичен профил със собствено адресно име и разработка да подробен хотелски сайт.

Бизнес сервиз – вече и в стаите (брой 1)

Разглеждат се съвременните тенденции за обзавеждане на стаите в бизнес-ориентираните хотели по света. Съвременни технически средства и технологии са част от оборудването на стаите. Специално внимание се отделя за обзавеждането на залите в тези хотели.

базиран на Website Baker