Храни, Напитки, Консумативи

Децата в ресторанта (брой 17)

Въпреки че у нас почти няма ресторанти, които да са забранени за деца, често отно?ението на ресторантьорите и келнерите към проблемите на обслужване на децата в ресторанта обезкуражава техните родители. Много професионалисти забравят една основна максима в ресторантьорството, че почти никой в този бран? няма лукса да си избира клиентите, които го посещават или които обслужва. Възможна причина за това състояние на нещата е и липсата на достатъчно информация за това, как да се организира тяхното обслужване и прекарване в ресторанта. При това не става въпрос за специализирани в семейното обслужване ресторанти и заведения, а за най-общи съображения, валидни за почти всички заведения и за усилия за разбиране на психологията, поведението и нуждите на децата и на техните родители по отно?ение на храненето и престоя в заведението.

Десет съвет за усъвър?енстване на покупките (брой 12)

Ежедневно в хотелиерството и ресторантьорството се влага огромно количество продукти и консумативи, чиято стойност влияе значително на себестойността на предлагания туристически продукт. Това определя голямото внимание, което следва да се отделя на тяхната покупка – тя се нуждае от включване на дейности и понятия като разработена спецификация на продукта, оценка и селекция на търговците, получаване на цени, изчисления на стойностите съобразно количествата, сравнение на цените, даване на поръчка, получаване на стоката, оценка на продукта, обратна връзка и плащане. Покупките отнемат време, но ако времето е инвестирано разумно, се получават дивиденти. Най-голямата трудност за една успе?на програма за покупки е първата стъпка.

базиран на Website Baker