Напитки

Сезонът на виното (брой 19

Според официалната статистика средната консумация на вино в България е около 4 л на човек годи?но, докато за сравнение в традиционни винарски страни като Франция, ?талия и ?спания консумацията на вино е около 50 л на човек годи?но. Тенденцията у нас е за постепенно нарастване на консумацията на вино, което българинът постепенно открива заедно с нарастването на винената му култура.

Виното – съхранение и сервиране. Сомелиерът в ресторанта (брой 18)

Вината и напитките могат да формират 40 до 60 % от оборота на заведенията за хранене. Това предполага ресторантите да поддържат на склад определени количества в достатъчно разнообразие за да могат да отговорят на текущо възникващите потребности. ? тук голямо значение има винената култура на персонала относно подбора и правилното съхранение на виното - неподходящите условия в склада съсипват качествата не само на марковите, но и на трапезните вина и това определено отблъсва клиентите и намалява консумацията. Затова навсякъде по света за виното в ресторанта отговаря специално подготвен човек – сомелиер, в чиито задължения като правило влиза съставяне на винена листа и правилно поддържане на съответни количества в ресторанта. Собствениците или управителите на ресторанти имат пълно доверие на сомелиера, който закупува вината, като често поема и отговорността за съотно?ението между цена и качество на виното по пътя на внимателен подбор на доставчици или производители на вино.

Температура на съхранение на виното (брой 11)

От лозето до бутилката - виното е нещо живо. То започва като плод и е родено чрез биологичен процес - ферментация. Както всички живи неща, неподходящата среда може да го развали. Какво знаете за опита на дистибуторите в складирането на виното и организирането на неговите доставки? През летните месеци значението на проверката на закупуваната партида трябва да е аналогично на проверката, която правите със закупуваното месо и други хранителни продукти. Различните вина изискват и различна температура на съхранение и сервиране. Така и насладата от консумираното вино - подходяща ча?а, присъща температура за поднасяне, отлично обслужване допринасят за общата картина.

Половин ча?а студено кафе (брой 9)

Почти никой не си оставя последната глътка кафе преди да си тръгне от заведението и поради това е жизнено важно кафето да има чудесен вкус както горещо и топло, така и студено. В статията са посочени правилата, които следва да се спазват, за да има кафето винаги отличен вкус. Към тях спадат и следните изисквания:

Във ва?ата ча?а най-добрата селекция (брой 6)

Технологията на приготвяне на една от най-разпространените напитки – кафето, предполага познания не само по отно?ение на използвания изходен продукт. Посочва се влиянието на редица други фактори като качество на порцелановите ча?и, температурата при която се сервира, момента и едрината на смилане на кафето, околната температура и влажност на въздуха, начина на съхранение и т.н. Перфектното кафе е винаги с компактна дебела пяна, която се задържа няколко минути и след разбъркване.

По-добре се печели с новите кафе-ма?ини (брой 5)

Разглеждат се някои характеристики на новата генерация кафе-ма?ини. Отделено е специално внимание на моделите, предлагащи различни видове кафе с мляко. Най-важните особености на новите кафе-ма?ини са приложението на иновационни технологии, използване на специална стомана, семпъл дизайн, лесно обслужване и висока производителност. Вграденият брояч за направени порции дава възможност собственика да контролира продажбите.

базиран на Website Baker