Оборудване, Обзавеждане

Огледалото в интериора на туристическия обект (брой 18)

Огледалото е често един от неоснователно неглижираните елементи на хотелското и ресторантското обзавеждане. Добрите дизайнери обаче не пропускат никога неговото използване, защото то внася нови измерения в затворените пространства.. С помощта на огледалото е възможно тъмните помещения да се направят по-светли, малките и тесните - да изглеждат по-просторни, залите – по-пищни и екстравагантни. Някои помещения в туристическите обекти, като предверия, банкетни зали, тоалетни и бани дори не могат да добият завър?ен вид без огледало. Сполучливият избор на огледало дава големи възможности за нови идеи в интериора на хотела, ресторанта, бара или заведението.

Покупка на оборудване – откъде да започнем? (брой 12)

Често при покупката на оборудване се търси отговор на въпроси от типа: Дали да се замени съществуващия уред със същия или с друг от същата марка, но по-нов модел? Какви други алтернативи са налични? Какви са новите технологии в тази област? ?ма ли по-енергоспестяващи уреди? Каква е съвместимостта със съществуващите уреди и може ли да се постигна съгласуваност с тях? Статията се опитва да отговори на въпроса откъде да се започне, когато настъпи моментът на смяна или покупка на ново оборудване.

Намаляване на енергийните разходи в туристическите обекти (брой 6)

Анализират се различните възможности за намаление на енергийните разходи в туристическите обекти. Посочват се алтернативни пътища за тяхното ограничаване. ?знесени са данни от американски изследвания, сочещи, че годи?но намаление на енергийните разходи в средностатистически ресторант с 20% може да доведе до нарастване на неговата печалба с 30%.

Чистота или лукс (брой 4)

Представени са резултатите от едно американско проучване относно изискванията на посетителите към туристическите обекти. Основен критерий за чистотата на хотелската стая според това проучване е състоянието на банята. Чистотата на хотелската стая се нарежда далеч преди предлаганите удобства от хотела – разхитителният лукс не е по-привлекателен от безупречната чистота. Това налага професионално ре?аване с най-висок приоритет на проблемите на почистването в хотела.

Препоръки при закупуване на оборудване и обзавеждане (брой 2)

Оборудването и обзавеждането на хотел, ресторант или заведение изисква големи инвестиции. От значение за избягването на гре?ки в инвестиционния процес е спазването на определени правила при събиране и оценка на различни оферти. Специално внимание е отделено на условията за доставка, гаранцията, начина на плащане, поддръжката и сервиза, които трябва да присъстват във всяка оферта.

базиран на Website Baker