Специализирано обзавеждане за ресторанти и заведения

Миялни ма?ини (брой 11)

Освен с качеството си на уреди спестяващи много труд в професионалната кухня, миялните ма?ини са също и изключително важни за гарантиране на необходимите условия за безопасност на храната при нейното сервиране. Ресторантьорите вече осъзнаха недостатъците при използването на битовите миялни ма?ини в професионалната кухня – те са бавни (с цикъл на измиване често до 45 мин) и потребяват твърде много вода, препарати и енергия за измиването на единица посуда. Както и при останалите компоненти на кухненското оборудване, професионалните миялни ма?ини се произвеждат и предлагат с различен капацитет и начин на функционеране, както и в различни стилове и размери, които да отговорят на индивидуалните потребности за съответната дейност.

?зборът на ледогенератор (брой 11)

Ледогенераторът днес е един от компонентите за успеха на само на ресторантите, но и на редица други заведения, в т.ч. и на много барчета, аперитиви и други заведения. Въпреки това много собственици и управители подценяват неговата необходимост или се опитват да купуват уреди единствено изхождайки от цената, а не от своите реални потребности. ? днес съществуват стотици заведения, оборудвани с битови хладилници, които сервират лед само при поръчка на скъпи високоалкохолни напитки. Липсата на адекватно оборудване за производство на лед в много заведения доведе в някои от големите градове до поява на фирми, доставящи пакетиран лед на кубчета или с друга форма, което е палеативно ре?ение на проблема.

Удоволствие с приятна температура (брой 9)

Удоволствието от консумацията на вина и спиртни напитки може значително да се пови?и или рязко да се намали в зависимост от температурата, при която се консумират. Производителите на вино добре знаят, че собствениците на заведения са много важни за представянето на техния продукт - ако в гастрономията виното се презентира по неподходящ начин, страда и имиджът на производителя. Затова е изключително важно, от една страна виното да е подходящо за ястията, които ще се консумират, а от друга - да бъде темперирано в съответствие с професионалните препоръки. Разгледани са не само подходящите температури за сервиране на различните видове вина и алкохолни напитки, но и условията за складовото им съхранение и транспортиране, които могат да повлияят съществено на качеството на продукта.

Минибарът в хотелската стая (брой 5)

Минибарът в хотелската стая следва да се разглежда не само като удобство за посетителя, но и като атрактивен център за допълнителна печалба. Описани са различни модели минибарове, в т.ч. и последната генерация с автоматично отчитане на консумираните продукти. На основа на статистически данни от експлоатация на минибарове в големите хотелски вериги се дават препоръки за оптимарното им зареждане с най-търсените стоки.

Гастрономия и студ (брой 3)

Разглежда се значението на охлаждането и замразяването като елементи на топлинната обработка в гастрономията. Правилното консервиране чрез студ е от голямо значение за продължителността на съхранение и запазване качеството на съответните продукти. Оптималната температура на сервиране на различните храни и напитки пови?ава вкусовото възприятие и удоволствието от тяхната консумация.

Студ от мрежата (брой 2)

Разглежда се една алтернатива за хладилните уреди в големите професионални кухни, чиито брой често достига двуцифрено число. Представена е концепцията на система от хладилни уреди, захранвани от обща компресорна мрежа. Дискутират се предимствата и недостатъците на тези две основни системи - класически и мрежово захранвани хладилни уреди.

Автомати за продажба в хотела (брой 2)

Проблемът за денонощно обслужване на клиентите на малки и фамилни хотели с храни, напитки и дребни тоалетни принадлежности може да намери своето ре?ение чрез използването на автомати за продажба. Тяхното приложение освен, че осигурява допълнителни доходи за сметка на неголеми инвестиции и нищожни експлоатационни разходи, донася престиж и задържа гостите като постоянни клиенти. Разгледани са различните видове автомати за продажби и изискванията при експлоатацията им.

базиран на Website Baker