СПА и фитнес уреди, средства за забавление

Стандарти за безопасност на детските игрални съоръжения (брой 22)   

?зборът на място за почивка, за празничен обяд или вечеря на все повече млади семейства се диктува от възможността техните питомци да се забавляват адекватно с детските игрални съоръжения на съответния туристически обект. Тази тенденция превръща заведенията с добре изградени съвременни детски кътове и съоръжения в притегателен център за семейна почивка и релаксация.

За създаването на подходяща детска игрова среда съществуват конкретни правила и закони, които трябва добре да се познават и спазват. ?гровите съоръжения трябва да отговарят на физическите възможности на децата, за които те са предназначени. Затова се създават зони за деца от различни възрастови групи, чиято ергономия следва да отговаря на тяхното физическо развитие. За постигането на максимална безопасност е необходимо всяко игрово съоръжение да бъде така конструиране, че да не бъде достъпно за игра от деца на по-малка възрастова група. Специално внимание следва да се отдели на материалите, от които са изработени съоръженията и на начина на тяхното монтиране, който предполага да се предвиди достатъчно пространство за активно движение на децата в процеса на игра - така наречените зони на безопасност.

Детски игрални съоръжение в туристическите обекти (брой 21)

В условията на все по-засилващата се конкуренция много хотелиери и ресторантьори започват да обръщат по-сериозно внимание на своите най-малки клиенти – децата, придружаващи своите родители в хотела, ресторанта или заведението. Щастливото и доволно дете е гаранция, че родителите му ще искат да се върнат отново на мястото, където то е прекарало приятно. Този факт се осъзнава все повече от професионалистите в бран?а, залагащи на семейни почивки и прекарвания.

?зграждането на детски игрални площадки и съоръжения към туристическите обекти е един недобре развит сегмент на туристическата индустрия и една от причините за това положение са или малките прилежащи площи към хотелите и заведенията или нежелание за отделяне място от съществуващите търговски площи за оформянето на подходящ детски кът. Увеличаващата се раждаемост през последните години доведе до нарастване търсенето на подходящи места за забавление на децата, а това - до бум в откриването на различни детски центрове, които са другата крайност – прекрасно място за забавление на децата, но неподходящи за доброто прекарване на техните родители. Затова изграждането на детски площадки или оборудването на част от помещенията с детски игрални съоръжения остава един от силните маркетингови инструменти за хотелиери и ресторантьори, разчитащи на сегмента на семейните туристи с деца.

Сауната в хотела (брой 19)

Нарастващата конкуренция в хотелски бизнес рефлектира все повече в допълнителните услуги, които хотелите предоставят на своите гости. Едно от съоръженията, създаващи приятна атмосфера и предразполагащи безспорно към почивка, добро настроение и тонизиране е сауната. Посещението в сауна печели все повече привърженици, които търсят не само сгряване на тялото, а преди всичко уравновесяване на ду?евното и емоционалното си състояние, тонизиране на кръвообращението и пови?аване на работоспособността – неща от които модерният човек има все повече нужда.

Светски удоволствия (брой 18)

Ако има дума, която обобщава модерния хотелски СПА-дизайн, това е holistic (holistic е термин, използван при алтернативната медицина, за описване на медицински грижи, разглеждащи физичните, умствените и духовните аспекти на живота като взаимносвързани и балансирани; холистиката използва ?ирока гама алтернативни медицински практики). Манията към естествени материали за продуктите, използвани при терапията, се пренася безпроблемно и в дизайна. Естествените материали предлагат безкрайна гъвкавост. С промяната на материала се сменя и атмосферата. Целта е в създаването на една желана от клиентите среда, едно място където времето спира и древните практики се сближават с научно развитата грижа за тялото; място което не създава усещането, че си един от многото, а вну?ава чувството че си единствен. Това което прави естествените материали така привлекателни е топлината, която излъчват и усещането за гостоприемство, което пораждат. Всичко, което вну?ава клиничност, е дълбоко погре?но днес, когато СПА-центровете на хотелите продават персонифицирано обслужване и стил на живот. Затова дизайнерските екипи предпочитат естествените материали и се стремят към създаване уникалност в ре?енията за всеки детайл на СПА-центъра.

Безопасна експлоатация на фитнес центъра в хотела (брой 16)

Погре?но или небрежно ползване на фитнес уредите може да доведе до наранявания и да навреди на имиджа на хотела. Това налага хотелиерите да обърнат специално внимание на състоянието и правилната експлоатация на фитнес оборудването в своя хотел.

Тенденция за възходящ интерес към пазара за СПА-оборудване на хотелите (брой 13)

СПА-вълната, заляла света, достигна в последните години и България. Все повече висококатегорийни хотели търсят възможности за изграждане на собствени СПА-центрове, привличащи платежоспособните клиенти. Отварящата се пазарна ни?а в този сегмент насочва Шумел-М АД към раз?иряване на производството на едни от най-популярните му продукти в страната и чужбина - различните типове масажни ку?етки, козметични столове, както и апаратите, свързани с редуциране на теглото, с антицелулитната терапия, фитнеса и релаксацията. Тези продукти се отличават с качество, гарантирано съобразно европейските директиви за безопасност, красив дизайн и приемливи за на?ия пазар цени.

СПА между приятното преживяване и пълното блаженство (брой 11)

За разлика от балнеологията, която акцентира върху неинвазивната и немедикаментозна терапия на вече установени заболявания, СПА се превръща в мото за активно жизнено поведение на здравите хора, за които удоволствието от доброто здраве е стил на техния начин на живот. За много от тези хора наличието на СПА-възможности е сериозен мотив при избора на хотел за почивка и сериозен аргумент за луксозния характер на техния престой. СПА възможностите придобиха особеното значение за увеличаването на приходите в хотелиерството. Експертите смятат, че СПА създава дори по-високи приходи от голф-игрищата и може да се конкурира успе?но и с игралните възможности на хотелските казина. Вече е съмнително дали някъде по света ще се намери висококласен хотел или курорт, който да бъде планиран без СПА.

Фитнес в хотела (брой 8)

?зследванията насочени към развитие на хотелските продукти за задоволяване на гостите недвусмислено очертават тенденцията на стремеж към здравословен живот. Все повече хора обръщат внимание на здравето си като на източник на тяхното благосъстояние. Това променя ценностната система и за много от пътуващите и почиващите наличието на фитнес-удобства става по-важно дори от добрия ресторант. Разгледани са различни възможности за изграждане на фотнес-зали и тяхното обзавеждане.

базиран на Website Baker