Осветителна техника

Художествено осветление на туристическите обекти (брой 23

Когато една постройка грейне окъпана в светлина, хората започват да я забелязват и да се спират пред нея. Тази житейска истина започва да се приема от все повече хотелиери и ресторантьори, които осъзнават художественото осветление, като средство в конкурентната борба за клиенти. Не случайно крилата фраза на специалистите по осветителна техника у нас е, че хората са като мухите - отиват там, където свети най-добре. Затова и повечето новопостроени хотели се оборудват още по време на строителството им с артистично фасадно осветление, а красивата светлинна реклама на заведенията маркира от далеч тяхното място в сложната плетеница на улиците на населените места.

През последните две-три години бизнесът с архитектурно-художествено осветление изживява истински бум - ако преди няколко години фирмите, които се занимаваха сериозно с художествено осветление, бяха не повече от 20 в цялата страна, днес техният брой вероятно наближава трицифрено число. Прогнозата за това възходящото развитие е положителна въпреки очертаващата се икономическа криза, като разходите по художественото осветление на една новопостроена сграда обикновено са малко под 1% от общата стойност на сградата.
Огромното разнообразие на техническите средства за осветлението дава възможност за постигане на различни естетични и функционални ре?ения, но наред с тях обаче са необходими и специални знания и практически опит за реализиране на оптимален, художествено издържан, светлинен дизайн. Това предполага тясно сътрудничество между архитекти и специалисти по осветителна техника, което се стреми да постигне оптимална светлинна композиция, съчетаваща общата концепция за осветеност на съответния обект с окръжаващата го околна среда. Затова една от първите задачи на проекта за художествено осветление се явява оценка на положението на съответната сграда в околната й среда. На второ място се определят стиловите и архитектурни особености на конкретната фасада – именно те ще диктуват избора на източниците на светлина. Третият важен фактор е функционалното предназначение на сградата, което е определящо при избора на най-подходящ начин за нейното осветление.

Осветлението в хотелската баня (брой 21)

Доброто осветлението в банята винаги е съобразено със съществуването на различни зони със специфично предназначение в това помещение. Отмина вече времето, когато една единствена плафониера в центъра на банята се смята?е, че ре?ава проблема с осветлението. Дизанът на съвременното осветление означава светлина от край до край –  осветление, което не просто дава светлина, прави банята приятна, уютна, интимна и дори по-красива. Не случайно при проектирането на съвременни хотели се залага и концепцията за естествена осветеност на хотелската баня, постигана благодарение на прозорците за тези помещения, които до скоро бяха вътре?ни и скрити. Съвременната концепция за хотелската баня не я разглежда само като помещение за хигиенни нужди, а по-скоро като място за релакс и презареждане, което е повлияно силно от въздействието на СПА. Затова осветлението тук е призвано да подчертава изграждането на подобна атмосфера.

Функционалните и естетическите характеристики на осветлението в банята трябва да са добре балансирани, като от една страна акцентират върху различните зони (огледало, вана, ду?, WC), а от друга гарантират безопасна експлоатация в среда със значителна влажност. Затова често в банята се използва основно и акцентно осветление.

Бъдещето на светодиода (брой 20)

Отговорът, който е даден от списание Economist  на странния въпрос: Колко време отнема смяната на електрическа кру?ка? е 131 години – това е време, което ще изтече между 1879 година, когато Томас Едисон за пръв път демонстрира електрическата кру?ка, и 2010 година, когато се очаква светодиодите, създадени на базата на полупроводник (LED – light-emitting diode), да се превърнат в  основното средство за осветление. Така електрическата кру?ка, смятана от мнозина за едно от най-великите изобретение през последните няколко столетия ще замине в историята.

Една от основните причини за залеза на класическата електрическа кру?ка се свърза с факта, че 95 % от консумираната от нея електроенергия се превръща в топлина и само 5 % в светлина. Средният живот на обикновените кру?ки е 1000-1500 часа и те лесно изгарят при запалване. Стъкленият им балон е чуплив, нерядко се отлепя от цокъла, а жичката лесно се къса, особено при лек удар или вибрации Ако на настоящия етап един светодиоден осветител издържа около 50 000 часа и гори четири часа в денонощието, животът му ще продължи 34 години. Почти вечните светодиоди не са за подценяване - всяка сменена конвенционална кру?ка в света (става въпрос за милиони и милиарди кру?ки подменяни ежегодно) отива в боклука, където отделя силно токсични газове и частици, между които и живак.

Аварийно и евакуационно осветление в хотелите и ресторантите  (брой 19)

Когато се говори за системи за аварийно и евакуационно осветление, следва да се има предвид, че не става въпрос за отделни осветители, а за една цялостна интегрирана система с точно определени изисквания за осветеност, местоположение на осветителите и продължителност на светене, с възможности, далеч надхвърлящи пред?ествениците на тези инсталации отпреди десетилетие.

Светлината подчертава акцентите (брой 3)

Светлината има огромно значение за създаването на атмосфера в дадено помещение и за самочувствието на гостите на хотела. Проследени са изискванията към различни помещения в хотела относно системата на осветление – от рецепцията до банята. Подчертана е възможността за акцентиране върху елементи от обзавеждането и интериора чрез избор на подходящо осветнление.

базиран на Website Baker