Строителство, Реконструкция, Озеленяване

Експанзия на дизайна (брой 16)

Днес все повече ресторанти са изправени пред нарастващата конкуренция и се обръщат към дизайна с надежди за подобряване на техния бизнес. Еволюцията към по-съвременен дизайн цели преживяването на клиента да бъде насочено към нарастване на неговото удовлетворение. Това определя необходимостта от строга идентификация, която да привлича бързо и да задържа трайно вниманието на посетителите.

Зимната градина – зелен оазис, привличащ повече клиенти (брой 13)

?звестна истина е, че туристическите обекти със собствена градина, привличат повече клиенти, което се явява тяхно конкурентно предимство - това обаче е валидно само за сезона, когато тази градина може да бъде ползвана от посетителите. Наличието на зимна градина елиминира тази зависимост от сезона и затова много собственици на хотели, ресторанти и заведения стигат до ре?ението за необходимост от зимна градина на фона на отдавна построен и функциониращ туристически обект. Най-добре е планирането на зимната градина да се възложи на специалисти в тази сфера, които ще предложат най-подходящия вариант за конструкция и начин за присъединяване към съществуващата фасадата. Освен възможността за създаването на целогоди?ен зелен кът в туристическия обект, зимната градина предоставя и един разумен начин за ефективно използване на слънчевата енергия за отопление, благодарение на парниковия ефект. Затова зимните градини привличат все повече вниманието на хотелиери и ресторантьори и осигуряват на посетителите така търсената връзка с живата природа.

Критична големина на хотела (брой 8)

Представени са изводите, направени в изследване на Австрийската банка за хотелиерство и туризъм, относно големината на хотела, смятана за критична за бизнеса. Според резултатите хотели с големина от 45 до 90 легла са най-застра?ени от проблеми и фалити. Оказва се, че у нас в тази група попадат повече от 550 хотела.

Апартамент в хотела (брой 6)

Дискутира се една сравнително нова тенденция в хотелиерството – хотели с апартаменти вместо стаи. Става въпрос за една смесица от класически апартамент и хотелска стая, чиито израз е студиото с по-големи размери и с кухненски бокс, обзаведен напълно с необходимата техника и посуда. Целевата ни?а на тези хотели са хората с по-продължителен престой, които не само могат да си приготвят сами храната, но могат дори да си посрещат гости.

Тенденцията се обръща – повече глезене и радост от ваканцията (брой 3)

Превръщането на Германия в туристически партньор №1 на България налага специално внимание на хотелиерите и ресторантьорите към немския турист. По тази причина са представени резултати от изследване на свободното време и промените в поведението на германците по отно?ение на потреблението и в частност отно?ението им към почивката.

базиран на Website Baker