Вътре?но и вън?но озеленяване, градинско обзавеждане

Време за грижи за градината на хотела и ресторанта (брой 20)

?звестни са конкурентните предимства на туристическите обекти с градини – при равни други условия хората предпочитат да посещават местата, които ги доближават до липсващата в големия град природа. Това подсказва, че градината е сериозен източник за генериране на доходи, който не бива да се подценява. От друга страна една занемарена и непочистена градина ще генерира голяма доза негативни усещания сред посетителите и вместо в конкурентно предимство ще се превърне в сериозен недостатък, отблъскващ потенциалните клиенти. към градината на хотела.

Градината е една жива материя, която се променя, расте или загива. Затова всяка градина се нуждае от компетентни и системни грижи. Растителността трябва да се оформя и насочва, за да се постигнат търсените форми, обеми и въздействия: тревата иска косене, торене, аериране, вертикулиране, пръскане с хербициди за премахване на плевели, окантяване и валиране; живият плет се нуждае от подрязване; цветните лехи – от плевене и прекопаване на; борбата с вредителите се следва да се води постоянно; всички растения следва редовно да се поливат.

Градинското пространство в туристическия обект (брой 15)

Една от причините да бъде предпочитан един хотел или едно заведение пред друго е именно наличието на градина - тя вкарва природната среда в туристическия обект. В хубавото време градината е мястото, което привлича като магнит гостите и посетителите и не случайно в проспектите и сайтовете на туристическите обекти с градини, снимките на градинската част са винаги в центъра на вниманието. Градината е едно от най-силните конкурентни предимства и това се подчертава при всеки удобен случай.

Заведение с градина (брой 10)

Събуждането на природата за живот поражда у хората желание да се доближат отново до нея. За жителите на големия град обаче възможностите за това се броят на пръсти. Затова заведенията с градини привличат посетители от ранна пролет – удоволствието от приятната компания и/или от хубавата кухня е несравнимо, когато е осъществено и сред природата. Погледът не се ограничава от стените на затворените пространства, а зеленината на дърветата, храстите и цветята отморява и успокоява. Родителите с по-малки деца могат да са спокойни – те няма да скучаят в тясното пространство около масата, а могат да потичат на воля в градината или да поиграят в детския кът под визуален родителски контрол. Предимствата на градинските площи са една от причините много от градските заведения без такива пространства да обособяват об?ирни кътове с жива зеленина на използваните от тях тротоари. Обикновено стремежът е масите да се сепарират една от друга или от околното пространство с жива стена от цветя или храсти, създаваща усещането за близост с природата.

базиран на Website Baker