Архитектура, строителство, строителни услуги

Обемните аквариуми – централен акцент в интериора на хотела, ресторанта, заведението (брой 19)  

Популярните до скоро малки стъклени аквариумчета отстъпват място на една нова вълнуваща и екзотична добавка към интериора на модерните хотели и ресторанти - огромни аквариуми, събиращи във фокус вниманието на посетители и гости. Съвременните технологии и материали направиха възможно изграждането на съоръжения с гигантски обеми и разнообразни форми, вградени постоянно в помещенията като цели преградни стени или колони.

Асансьорът в хотела (брой 18)

Независимо колко луксозно е обзаведена хотелската стая, независимо от предлаганите екстри и високото ниво на обслужване, независимо от приемливите цени, гостът няма повторно да отседне в хотела, ако той няма асансьор или пък не е работил, когато е бил посетен. Нивото на асансьора в хотела е вече едно от средствата в тежката конкурентна битка за привличане на нови и задържане на съществуващите клиенти. Затова напоследък на избора на асансьорите в хотела се отделя почти толкова внимание, колкото и на интериорното му обзавеждане. Законодателят определя задължителни изисквания за наличието на асансьори в хотелските сгради в зависимост от категорията на хотела. Най-общо те се свеждат до факта, че колкото повече са звездите, толкова по-високи са изискванията към асансьорите в съответния хотел. Във високо категорийните хотели задължителното разделяне на потока на гостите от този на обслужващия персонал и различните товари налага монтиране на няколко типа асансьори: за гости, за сервизното обслужване, за товари и кухненски. В хотелите с по-ниска категория е практика да се съчетават пасажерските, сервизните и товарните потоци.

Вдъхновение за дизайна (брой 17)

Модерният хотел рядко се прави маниакално в крак с модата – ако е такъв, той ще остарее още преди да бъде построен ил реновиран и отворен. Дизайнът на хотела обикновено зависи от името или търговската марка, целевата пазарна ни?а, местоположението и наличния бюджет. Затова всеки хотел трябва да има свой собствен, различен от останалите подход за своя дизайн, ако иска да задоволява съществуващите и да привлича нови гости. Съществуват и известни общи тенденции в дизайна на ново изгражданите или реновирани хотели, които са разгледани в тази статия.

Направете функционалните пространства на конферентните зали по-приятни (брой 12)

Новият подход в дизайна на функционалните пространства в хотела акцентира върху тяхното многоцелево използване и върху качеството на материали, влагани в изграждането и обзавеждането им. Мултифункционалният характер на тези помещения предполага и многоцелево използване на техния интериор и обзавеждане – за конферентни и конгресни прояви, фирмени презентации, работни срещи и заседания, провеждане на модни ревюта, организиране на фирмени или фамилни тържества и банкети.

Общата тенденция е функционалните пространства да се интегрират като неразделна част от хотела. Разбира се, съществуват определени изисквания към вида и обзавеждането на всяка зала, съобразно конкретното й предназначение, което се постига чрез създаването на собствен стил и атмосфера по подобие на различните ресторанти в хотела.

В този смисъл всяко хотелско пространство е носител на стилове, обединена от една обща идея - гарантиране на достатъчно възможности за изискванията на различните потенциалните клиенти.

Скрито съкровище (брой 10)

Огледайте отново архитектурния план на хотела и открийте печелив?ия потенциал на слабо използвани помещения, безлюдни салони и мрачни коридори. Мислете за обновлението на хотела като за една проверка. Всеки елемент, който не може да оправдае екзистенц-минимума на съществуването си трябва да бъде променен. В някои случаи това означава да се започне нов дизайн, ново планиране на пространството и нов имидж, достатъчно силен да преодолее изоставането в заетостта на базата спрямо другите конкуренти. Независимо от обхвата на обновлението или неговия бюджет, целта е една и съща: успех се търси от всеки квадратен сантиметър, който следва да разкрие нови източници на доходи.

Конкуренцията сред хотелите с апартаменти се засилва (брой 9)

Хотелите, предлагащи само апартаменти, са предназначени обикновено за гости с по-продължителен престой – често става въпрос за ?ест или повече седмици престой, като специализацията на тези хотели осигурява на гостите не само възможност да осъществяват бизнеса си от своите хотелски стаи, но и условия, създаващи чувството на дома?ен уют. Раз?иряването на тази пазарна ни?а доведе и до засилване на конкуренцията между тези хотелски обекти, което обуславя необходимостта от по-прецизен анализ на потребностите на техните клиенти. Поради липса на подобни проучвания у нас са представени резултатите от едно изследването на потребностите на клиентите на апартаментски хотели, осъществено през 2003 година в Англия. То изведе на преден план някои изисквания, които са от съществено значение за дизайна не само при ново стоителството, но и при модернизация на съществуващи хотели от този вид.

Архитект при откриване или реконструкция на ресторант? (брой 4)

Разгледан е смъсъла от наемането на архитект при откриване или реконструкция на ресторант. Специално внимание е отделено на въпросите, които следва да се дискутират при срещата с архитекта и на част от които ресторантьорът трябва сам да даде отговор.

Барът в хотела - празник за всички сетива (брой 2)

Съвременната концепция за хотелски бар се базира в голяма степен на възможностите за различни възприятия на посетителя: зрение, слух, обоняние, усещания, чувства. Представят се пет предложения за успе?на реализация на съвременен хотелски бар.

базиран на Website Baker