Инфо Линк ООД не препоръчва контакти със Стъклен свят - изключително некоректна фирма!